Πανελλήνιες 2010 Βάσεις: εκτιμήσεις για πτώση βάσεων
25.05.2010 | , Κοινωνια, Παιδεια

Σε ποια πεδία και σχολές πέφτουν οι βάσεις στις Πανελλαδικές 2010; Τι λένε εκτιμήσεις για βαθμολογίες και αλλαγές στις βάσεις σχολών στις Πανελλήνιες Εξετάσεις;

Τα πρώτα βαθμολογικά στοιχεία προϊονίζουν πτώση στις βάσεις στις Πανελλαδικές 2010 σε πολλές σχολές. Στατιστικό δείγμα 9.000 γραπτών από τα 9 καθοριστικά μαθήματα δείχνουν πτώση των βάσεων στο 1ο (Ανθρωπιστικές και νομικές επιστήμες), 3ο (ιατρικές και παραϊατρικές επιστήμες) και 5ο (σχολές Οικονομίας και Διοίκησης) επιστημονικό πεδίο, ενώ φαίνεται να συγκρατούνται στα ίδια με τα περσινά επίπεδα οι βάσεις στο 2ο (Φυσικομαθηματικές επιστήμες) και 4ο επιστημονικό πεδίο (πολυτεχνικές). Η κατάργηση της βάσης του «10» δυσκόλεψε τα θέματα φέτος, κι αυτό οδηγεί σε χαμηλότερες βαθμολογίες και μείωση των αριστούχων. Η εικόνα των πρώτων γραπτών δίνει τα εξής στοιχεία:

Νεοελληνική γλώσσα: Οι υποψήφιοι βρήκαν το θέμα αρκετά απαιτητικό. Η διαβάθμιση στο επίπεδο των ερωτήσεων έδωσε πάντως τη δυνατότητα σε όλους τους μαθητές να ανταποκριθούν ανάλογα με τη γνωστική τους επάρκεια και τη γενικότερη υποδομή τους στο μάθημα. Η εκτίμηση είναι ότι το μάθημα δεν θα προκαλέσει ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις στις βαθμολογίες σε σχέση με πέρσι.
1. Οι αριστούχοι θα είναι ελάχιστοι. Το πιθανότερο να κινηθούν σε ποσοστό κάτω από 2%
2. Από 16 – 20, αναμένεται να πάρει το 20% των υποψηφίων
3. Οι μισοί υποψήφιοι (50%) θα βρεθούν στις χαμηλές και μεσαίες κλίμακες (10 – 15)
4. Ο 1 στους 5 υποψηφίους θα βρεθεί κάτω από τη βάση

Βιολογία Γενικής: Τα θέματα ήταν δυσκολότερα συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά και δημιουργούν ασφαλώς μια τάση πτώσης στις βάσεις του 1ου και του 3ου επιστημονικού πεδίου. Το τελευταίο θέμα κρίθηκε ως θέμα σχετικής δυσκολίας που απαιτούσε κριτική επεξεργασία και αυτενέργεια του υποψηφίου καθώς δεν διευκρινιζόταν επακριβώς στο σχολικό βιβλίο.
1. Μείωση των αριστούχων. Περίπου 1 στους 5 υποψηφίους με βαθμολογία «άριστα».
2. Οι 4 στους 10 υποψηφίους θα έχουν μεσαίες βαθμολογίες από 12 -16,5.
3. Το 40% των υποψηφίων αναμένεται να βρεθεί κάτω από τη βάση.

Μαθηματικά Γενικής: Τα φετινά θέματα παρουσίασαν ιδιαίτερες δυσκολίες και απαιτούσαν μεγάλη προσοχή στη θεωρία. Κρίνονται δυσκολότερα από τα αντίστοιχα περσινά στα οποία το 40% περίπου των υποψηφίων είχε κινηθεί σε βαθμολογίες άνω του 18. Με αυτά τα δεδομένα, οι εκτιμήσεις όλων είναι ότι θα υπάρξει πτώση βάσεων στο 5ο επιστημονικό πεδίο στο οποίο τα Μαθηματικά της Γενικής Παιδείας είναι μάθημα αυξημένης βαρύτητας.
1. Από 18 μέχρι 20, φαίνεται να γράφει φέτος μόνο το 20% των υποψηφίων. Δηλ. εδώ παρουσιάζεται δραστική μείωση των αριστούχων.
2. Ο 1 στους 4 θα βρεθεί στην υψηλή κλίμακα της βαθμολογίας 15-18.
3. Το 40% των υποψηφίων θα βρεθεί κάτω από τη βάση, στην κλίμακα από 0 -9,9.

Νεοελληνική Λογοτεχνία: Τα θέματα στο μάθημα της Λογοτεχνίας ήταν βατά και έδιναν τη δυνατότητα ακόμα και στους λιγότερο διαβασμένους μαθητές να απαντήσουν αξιοπρεπώς. Συνολικά μπορούν να κριθούν ως περισσότερο κριτικά σε σχέση με το παρελθόν που αποδυναμώνουν την ανάγκη της αποστήθισης. Δεν αναμένονται βαθμολογικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με προηγούμενα έτη.
1. Οι αριστούχοι θα κυμανθούν στο 10%.
2. Το 45% των υποψηφίων παρουσιάζει μεσαίες βαθμολογίες από 12 μέχρι και 17.
3. Το υπόλοιπο 45% θα βρεθεί από 12 και κάτω, με το μεγαλύτερο ποσοστό (30%) να έχει πάρει βαθμούς από 0-9.

Μαθηματικά Κατεύθυνσης: Επιβεβαιώθηκε το σταθερό επίπεδο δυσκολίας των Μαθηματικών Κατεύθυνσης με κύριο χαρακτηριστικό την επαναφορά παλαιών θεμάτων της εποχής των Δεσμών. Η Μαθηματική Εταιρεία τα έκρινε μάλλον δυσκολότερα από τα περσινά.
1. Αριστούχοι στο 20%.
2. Οι μεσαίες βαθμολογίες από 14 μέχρι και 17,5 στο 55%.
3. Κάτω από τη βάση το 25 με 30%.

Φυσική Γενικής. Η τάση της θεματοδοσίας στη Φυσική της Γενικής Παιδείας ήταν τάση μεγαλύτερης δυσκολίας και κλιμάκωσης και διάχυτη είναι η εκτίμηση ότι αυτό θα επηρεάσει και την επικείμενη εξέταση στη Φυσική της Κατεύθυνσης την ερχόμενη εβδομάδα.
1. Δραστική μείωση των αριστούχων σε ποσοστά κάτω από 40%.
2. Ο 1 στους 3 ή πάνω από 30% στις κλίμακες 12 -17,9.
3. Το 30% με βαθμολογία κάτω από την βάση.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων: Τα φετινά θέματα ήταν με σαφήνεια διατυπωμένα και ιδιαίτερα προσεγμένα. Η εκτίμηση είναι ότι συγκριτικά με τα περσινά παρουσίασαν μια μεγαλύτερη δυσκολία. Το πιθανότερο είναι να αυξηθούν τα ποσοστά όσων έγραψαν κάτω από τη βάση, καθώς και οι μεσαίες βαθμολογίες.

Ιστορία κατεύθυνσης: Τα θέματα της Ιστορίας κατεύθυνσης δεν παρουσίασαν κάποια ιδιαίτερη δυσκολία και στην πλειονότητά τους κρίνονται αναμενόμενα. Η διατύπωσή τους ήταν σαφής και κατανοητή. Σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά ήταν σαφώς πιο απαιτητικά, κυρίως λόγω της μεγάλης έκτασης των απαντήσεων στα παραθέματα.

Βιολογία κατεύθυνσης: Στο μάθημα της Βιολογίας, το οποίο αποτελεί βαρόμετρο για τις ιατρικές σχολές του 3ου επιστημονικού πεδίου, τα δύο πρώτα θέματα δεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολα.
Το τρίτο θέμα (Γ) απαιτούσε αφενός καλή γνώση της θεωρίας καθώς και ελάχιστη ικανότητα συνδυασμού σχετιζόμενων θεμάτων της διδακτέας ύλης. Ιδιαίτερα το θέμα Γ3 απαιτούσε επιπλέον και ικανότητα κριτικής διερεύνησης αν και οι περισσότεροι μαθητές είχαν ή όφειλαν να είχαν, εμπειρία από επεξεργασία αντίστοιχων θεμάτων. Ο συνολικός βαθμός δυσκολίας του διαγωνίσματος χαρακτηρίζεται μέτριος αν συνυπολογίσει κάποιος τη μεγάλη έκταση των απαιτούμενων απαντήσεων. Οι επιδόσεις των υποψηφίων στο μάθημα θα κινηθούν στα περσινά επίπεδα και αυτό καθιστά δύσκολη κάποια αρχική πρόβλεψη για βάσεις ιατρικών σχολών, οι οποίες κινήθηκαν πέρυσι πάνω από τα 19.000 μόρια.

Διαβάστε τις εκτιμήσεις για βάσεις στις Πανελλαδικές 2010 και απαντήσεις στα θέματα των Πανελληνίων 2010.

17 Σχόλια »

 • George:

  Μαθηματικά Γενικής: Τα φετινά θέματα παρουσίασαν ιδιαίτερες δυσκολίες και απαιτούσαν μεγάλη προσοχή στη θεωρία. Κρίνονται δυσκολότερα από τα αντίστοιχα περσινά στα οποία το 40%

  Μαθηματικά Κατεύθυνσης: Επιβεβαιώθηκε το σταθερό επίπεδο δυσκολίας των Μαθηματικών Κατεύθυνσης με κύριο χαρακτηριστικό την επαναφορά παλαιών θεμάτων της εποχής των Δεσμών. Η Μαθηματική Εταιρεία τα έκρινε μάλλον δυσκολότερα από τα περσινά.

  Κατα γενικη ομολογια και η φυσικη κατευθυνσης ειχε ιδιαιτερη δυσκολια.
  Πως ειναι δυνατον λοιπον να πεφτουν σε ολα τα πεδια εκτος απο 2 και 4? Απο που και ως στεκει μια τετοια αναλυση?

  Επισης.

  Οι επιδόσεις των υποψηφίων στο μάθημα(βιολογια κατευθυνσης) θα κινηθούν στα περσινά επίπεδα. Το μαθημα ειναι βαρυτητας για την θετικη που επιλεγει το 3ο πεδιο. Τα «δυσκολα» φετινα μαθηματα δεν τους επηρεαζουν. Η αναρτηση σας ειναι τουλαχιστον αντιφατικη.

 • nemo:

  ki egw diafwnv eidika gia th logotexnia
  htan para polla
  den prolavaines na grapseis
  ta evlepes kai kollouses
  kai h erwthsh me to vistwnith mas ekapse
  kamia sxesh me prohgoumena eth

 • nemo:

  mallon vlepw na to xanw to paidagwgiko athinas pou thelw
  kai pou na paw meta?

 • kiriaki:

  paidia t apotelesmata tn panelinion bgainn 7 ilouliou tn imera ts giortis m m alla logia…tha einai ena doro gia emena ….I O efialtis m…THA EIMASTE ENIMEROI OLOI MAS SINTOMA kalh epitixia s ols….xxx

 • st4v1:

  telika stis 6 vgainoun paidia ta apotelesmata…kali epituxia se olous…to mono pou euxomai einai na upar3ei ptwsh sto prwto episthmoniko pedio :D

 • dimi:

  pe9ainoume ap t agxos g t tipota…g n mi mas xreistoun 3ana pou9ena ola auta p kaname…pragmatika misw tis meres p perasan k pragmatika lupamai tous epomenous..akoma k autous p dn tous endiaferoun oi panellinies…gt akoma k autoi 9 mpoun st trupaki t agxous p s vgazei ektos euatoun,k dn boreis n kaneis tpt g n fugei…apla auto uparxei mono stn ellada…k einai krima g t oneira ka9e paidiou p katareoun brosta stous va9mous teleiwnontas t sxoliki tou zwi….
  kali epituxia g aurio s olous g aurio..:)
  k mi skate…

 • iris:

  simera vgainun ta apotelesmata k eilikrina exw agxo8ei agria gia to ti 8a dun ta matia mou….pistevw pws oloi osoi dwsame panellinies vriskomaste stn idia katastash… =/
  dn 8a ade3w ama xreiastei n dwsw kai tu xronou…kai na perasw paaaaali olh auth tn APAISIA diadikasia..
  anyway makari n pesoun arketa oi vaseis k n boresume oloi na perasume se mia sxolh pou 8elume k pou mas aresei =)
  good luck

 • poki:

  auto to sistima iparxei mono stin ellada to opoio einai kai to xeirotero giati den dinetai sto paidi na pragatopoiisei ta oneira tou.
  kai ego fetow edosa alla den endiaferthika katholou giati exo tin epilogi na pao eksoteriko alla lupamai olous tous allous kai stenaxoriemai gia auto pou ginetai.den tha eprepe na dinoume katholou eksetaseis gia na mpeis sto panepistimio giati ta mathimata pou kanoume sto sxoleio einai asxeta me auto pou tha kaneis sto panepistimio.to sistima tha prepei na allaksei oposdipote

 • markos:

  oi vaseis 8a pesoun polu fetos k as lene oi alloi oti 8 einai peripou t idio.emeis p grapsame kseroume kalutera.pantws k 2 dis n m edinan dn 8 t ksanapernousa auto t vasano

 • THANOS:

  KATARXIN KALI EPITIXIA SE OLOUS !!! VLEPW PWS OI VASEIS 3A PESOUN SE OLES TIS SXOLES EKTOS APO ELAS !!! H ASTINOMIA 3A PAEI 15500-16000KAI H EIDIKI TRITEKNIA 14500-14800!!!!! 3A DOUME!!!!

 • xl:

  tha pesoun oi baseis

 • Ανώνυμος:

  ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΤΕ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ

 • Maria:

  Aurio bgainoun telika….oi baseis……Kali tuxi guys!!!

 • Ale3andra!!:

  aaaaaaaaaa einai 6 to prwi k nai nomizw oti polla paidia opws egw k oi kollhtes m psaxnoume tis vaseis dn antexoume allooooo!!!!aaaa lakh epituxia se olous!!

 • Ale3andra!!:

  *kalh epituxia ta pathsa anapoda….

 • λεμονια:

  ΡΕ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΛΑΜΟΓΙΑ!!!!!ΕΛΕΟΣ ΟΛΟΙ ΠΕΡΑΣΑΝ …….ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΞΑΝΑ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑ ΝΑ ΠΕΡΝΑΝΕ ΚΑΙ ΜΕ 700 ΜΟΡΙΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΜΕ 10000 ΜΟΡΙΑ!!!????????!ΑΛΛΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΠΤΥΧΙΟ.ΛΥΠΑΜΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΚΟΡΟΙΔΕΥΟΥΝ.ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΑ ΤΑΞΙ,ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ,ΠΛΟΙΑ ΚΤΛ.ΛΥΠΑΜΑΙ ΤΟΝ ΑΠΛΟ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟ ΤΟΥΣ ΘΑ ΝΟΙΚΙΑΣΟΥΝ ΣΠΙΤΙΑ ΣΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΗΣΕΙ.ΑΛΛΑ ΒΕΒΑΙΑ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΨΗΦΟΥΣ ΤΑ ΚΑΝΕΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ.ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΚΕΙ ΦΤΑΣΑΜΕ …..ΝΑ ΜΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΛΕΜΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΟΥΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ….ΠΡΟΤΙΜΑΤΕ ΔΗΛΑΔΗ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΕΤΕ ΠΟΤΕ ΠΤΥΧΙΟ???ΕΝΑΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΒΓΑΛΕΙ 900 ΜΟΡΙΑ ΔΗΛΑΔΗ ΟΥΤΕ ΜΟΝΑΔΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΡΑΨΕΙ ΠΕΡΝΑΕΙ ΣΕ ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΤΕΙ ΟΠΟΥ ΕΚΕΙ ΘΑ ΕΧΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΡΙΠΛΑΣΙΑΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ…..ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΕ ΟΥΤΕ ΣΕ 1000 ΧΡΟΝΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΠΤΥΧΙΟ ΕΦΟΣΟΝ ΑΥΤΟΣ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΟΥΤΕ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ.ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ.ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΝΑ ΠΤΥΧΙΟ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΑΙΩΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ.ΛΥΠΑΜΑΙ ΦΙΛΕ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΛΛΑ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΤΩΡΑ ΞΕΚΙΝΑΕΙ.ΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ ΤΩΡΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ.ΦΕΤΟΣ ΛΟΙΠΟΝ ΔΕΝ ΕΜΕΙΝΕ ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΚΤΟΣ.Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΑΓΓΙΞΕ ΤΟ 97%.ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΑΝΑΓΙΝΕΙ ΠΟΤΕ.Η ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΑΝ ΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΠΟΥ ΕΚΕΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΕΙ ΤΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΟΥΤΕ ΤΙΣ ΠΙΟ ΑΠΛΕΣ ΑΣΘΕΝΙΕΣ.ΕΚΕΙ ΘΑ ΦΤΑΣΟΥΜΕ ΣΕ ΛΙΓΑ ΧΡΟΝΙΑ…..ΤΟ ΚΩΛΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ………ΠΑΡΟΛΑ ΑΥΤΑ ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΙ ΚΑΛΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΤΟ ΑΞΙΖΑΝ………….ΛΥΠΑΜΑΙ…………….ΠΟΛΥ ΛΥΠΑΜΑΙ………….ΧΑΝΟΥΝ ΧΡΟΝΙΕΣ ΕΤΣΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΝΕ ΟΥΤΕ ΕΡΓΑΤΕΣ……………………………………………………ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΩΛΟΥ ΕΓΙΝΑΝ.ΣΚΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΥΡΑΔΕΣ.

 • λεμονια:

  :) :( :* :’( :P :X :D

Γράψτε ένα σχόλιο:

Παρακολουθείστε τα σχόλια μέσω RSS. Το fimes.gr υποστηρίζει την ελευθερία λόγου χωρίς ύβρεις και spam.

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ
Το Fimes.gr προστατεύεται από άδεια Creative Commons Άδεια Creative Commons.
Επιτρέπεται η αναδημοσίεση με υποχρεωτική προσθήκη link στην πηγή.