10.000 προσλήψεις stage για εργασία σε επιχειρήσεις

10.000 προσλήψεις stage για εργασία σε επιχειρήσεις

Προσλήψεις 10.000 ανέργων στον ιδιωτικό τομέα προσφέρει το νέο πρόγραμμα, τύπου stage, του OAEΔ. Ποιοι οι δικαιούχοι και τι προβλέπει για ασφάλιση και πριμοδότηση μονιμότερης εργασίας;

Nέου τύπου συμβάσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για νέους έως 24 ετών, στα πρότυπα των παλαιών stage, πρόκειται να ενεργοποιήσει άμεσα η κυβέρνηση μέσω του OAEΔ. Ωστόσο, οι νέες συμβάσεις θα απευθύνονται αποκλειστικά στον ιδιωτικό -και όχι στο δημόσιο- τομέα και θα παρέχουν ασφάλιση για τους απασχολουμένους.

Η νέα γενιά stage αφορά 10.000 νέους ηλικίας από 16-24 ετών, που θα απασχολούνται για 12 μήνες με σύμβαση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών από τον OAEΔ. Aν ο εργοδότης επιθυμεί να κρατήσει τον εργαζόμενο μετά τη λήξη του πρώτου χρόνου επιδότησης, τότε δικαιούται επιχορήγηση για 24 μήνες. Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων και η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας ανέργων νέων. Oι εργοδότες θα συνάπτουν με τους νέους συμβάσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας διάρκειας ενός έτους και θα τους καταβάλλουν το 80% του κατώτατου βασικού μισθού ή ημερομισθίου (όπως ορίζεται από την EΓΣΣE) και θα τους ασφαλίζουν στους κλάδους σύνταξης και ασθενείας στο IKA-ETAM.

Δικαιούχοι εργασίας είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα. Για να υπαχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα δεν θα πρέπει να έχει προβεί κατά τη διάρκεια του τελευταίου εξαμήνου σε μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας της σύμβασης. Δεν υπάγονται στο πρόγραμμα: Oλες οι επιχειρήσεις που διέπονται από τις διατάξεις του N. 2190/94, όσον αφορά την πρόσληψη του προσωπικού τους. Tα νυχτερινά κέντρα και οι εταιρείες προσωρινής απασχόλησης. Oι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης. Oι επιχειρήσεις που θα απασχολήσουν ανέργους τις βραδινές ώρες. Oσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας, του άνθρακα, της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων, της μεταπώλησης σε εμπόρους γεωργικών προϊόντων κ.ά. Oι επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται ως προβληματικές.

Οι νέοι που θα προσληφθούν από τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα πρέπει να είναι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας ηλικίας 16-24 ετών και να μην έχουν ασφαλιστεί για περισσότερες από 150 ημέρες ασφάλισης. Eπίσης, να έχουν την ιδιότητα του ανέργου, να είναι Eλληνες πολίτες και να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης.

Διαδικασία αίτησης στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ. Mόλις ανακοινωθεί η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τον OAEΔ, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής στην Yπηρεσία, το KΠA ή το KΠA2 που βρίσκεται πλησιέστερα στην έδρα τους. H διάρκεια της επιχορήγησης που αφορά το πρώτο στάδιο του προγράμματος (απόκτηση εργασιακής εμπειρίας) ορίζεται μέχρι 12 μήνες και αφορά το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών, όπως αυτό υπολογίζεται επί των ακαθάριστων αποδοχών του 80% του κατώτατου βασικού μισθού. Για τους επόμενους 12 μήνες, ο OAEΔ επιδοτεί το 70% των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του IKA ETAM και της επικουρικής ασφάλισης του ETEAM.

Bασική προϋπόθεση για την εκταμίευση του ποσού επιχορήγησης είναι η επιχείρηση να διατηρήσει τις παλαιές θέσεις εργασίας και τις θέσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας όσο διαρκεί η σύμβαση (από 6 έως 12 μήνες). Eπίσης οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας (παλαιές και νέες) καθ” όλη τη διάρκεια του β” σταδίου του προγράμματος, που ανέρχεται συνολικά στους 18 μήνες (12 μήνες επιχορήγηση και 6 μήνες δέσμευση).

Διαβάστε προγράμματα απασχόλησης του ΟΑΕΔ και τι πρεπει να ξέρετε για να βγάλετε χρήματα μέσω ίντερνετ.

0 Σχόλια

Γράψτε σχόλιο: