Τραπεζικές καταθέσεις: η αλήθεια για χρεωκοπία-πτώχευση

Πολλά ακούγονται για την ασφάλεια των καταθέσεων σε περίπτωση χρεωκοπίας-πτώχευσης και οι θεωρίες συνομωσίας ανησυχούν τους πολίτες. Ποια η αλήθεια για την εγγύηση καταθέσεων από χρεωκοπία-πτώχευση;

Πόσο αποζημιώνονται οι καταθέτες σε περίπτωση χρεωκοπίας-πτώχευσης ή στην περίπτωση που κάποια τράπεζα «βαρέσει κανόνι»; Τι γίνεται στην περίπτωση που είστε δανειολήπτης; Ποιες τράπεζες εγγυούνται τις καταθέσεις; Τι γίνεται στην περίπτωση ανήλικων καταθετών; Τι ισχύει για τις προθεσμιακές καταθέσεις, τα ομόλογα και τα repos; Όλες οι απαντήσεις εδώ:

1. Ποιο είναι το όριο κάλυψης των καταθέσεων και μέχρι πότε ισχύει;
Το σύνολο των καταθέσεων του ιδίου καταθέτη σε πιστωτικό ίδρυμα, που καλύπτεται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) ανέρχεται σε 100.000 ευρώ. Το όριο αυτό ισχύει ανά καταθέτη και ανά πιστωτικό ίδρυμα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των λογαριασμών, το νόμισμα ή τη χώρα λειτουργίας του υποκαταστήματος του πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο τηρείται η κατάθεση. Αυτό ισχύει μέχρι 31/12/2011 και η ισχύς μπορεί να παραταθεί με απόφαση του υπουργού Οικονομικών.

2. Ποιο είναι το όριο κάλυψης των επενδυτικών υπηρεσιών;
Το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) καλύπτει όλους τους επενδυτές-πελάτες των συμμετεχόντων στο Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων του ΤΕΚΕ πιστωτικών ιδρυμάτων για τις καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες, έως ποσού 30.000 ευρώ, για το σύνολο των απαιτήσεων επενδυτή-πελάτη ανεξάρτητα από τις καλυπτό­μενες επενδυτικές υπηρεσίες, αριθμού λογαριασμών, νομίσματος και τόπου παροχής της υπηρεσίας.

3. Ακούμε για εγγύηση 20.000, 50.000, 100.000 ευρώ στις τραπεζικές καταθέσεις. Τι ισχύει και μέχρι πότε;
Στα τέλη του 2008 πενταπλασιάστηκε το όριο κάλυψης που παρέχει το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) από 20.000 σε 100.000 ευρώ και ισχύει μέχρι την 31/12/2011. Η ισχύς της διάταξης αυτής μπορεί να παραταθεί με απόφαση του υπουργού Οικονομικών. Αυτή είναι μία από τις μεγαλύτερες εγγυήσεις που υπάρχουν μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαικής Ενωσης.

4. Οι καταθέσεις σε ξένα νομίσματα (πχ δολάρια ΗΠΑ) καλύπτονται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ);
Ναι. Το όριο της αποζημίωσης των 100.000 ευρώ ισχύει ανά καταθέτη και ανά πιστωτικό ίδρυμα, ανεξάρτητα από το νόμισμα ή τη χώρα λειτουργίας του υποκαταστήματος του πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο τηρείται η κατάθεση.

5. Οι επενδυτικές υπηρεσίες σε ξένα νομίσματα καλύπτονται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ);
Ναι. Το όριο της αποζημίωσης των 30.000 ευρώ ισχύει ανά επενδυτή και ανά πιστωτικό ίδρυμα, ανεξάρτητα από το νόμισμα ή του αριθμού λογαριασμών και τόπου παροχής της υπηρεσίας.

6. Τι γίνεται στην περίπτωση των κοινών καταθετικών λογαριασμών;
Στις περιπτώσεις λογαριασμών που έχουν ανοιχθεί στο όνομα δύο ή περισσοτέρων προσώπων από κοινού (κοινός λογαριασμός) το τμήμα που αναλογεί σε κάθε καταθέτη του κοινού λογαριασμού θεωρείται ως χωριστή κατάθεση του κάθε δικαιούχου του λογαριασμού και, συνυπολογιζομένων και των λοιπών καταθέσεών του, καλύπτεται μέχρι το όριο των 100.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο.

7. Ποια πιστωτικά ιδρύματα συμμετέχουν στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ);
Στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων συμμετέχουν υποχρεωτικά όλα τα Πιστωτικά Ιδρύματα που έχουν λάβει την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας στην Ελλάδα. Επίσης στο Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων συμμετέχουν υποχρεωτικά όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα εκτός από τα πιστωτικά Ιδρύματα που ήδη συμμετείχαν στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών στο οποίο και εξακολουθούν να συμμετέχουν.

8. Τα πιστωτικά ιδρύματα KEDR BANK ATHENS, INTESA SAN PAOLO BANK ALBANIA, T.C ZIRAAT BANKASI A.S. συμμετέχουν στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ);
Τα συγκεκριμένα πιστωτικά ιδρύματα συμμετέχουν υποχρεωτικά στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), όπως και όλα τα Πιστωτικά Ιδρύματα που έχουν λάβει την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας στην Ελλάδα.

9. Γιατί οι κυπριακές τράπεζες δεν συμμετέχουν στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) αφού λειτουργούν στην Ελλάδα;
Οι κυπριακές τράπεζες (Τράπεζα Κύπρου, Ελληνική Τράπεζα) δεν συμμετέχουν στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) της Ελλάδος διότι προέρχονται από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμμετέχουν υποχρεωτικά στο Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων της Κύπρου. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να απευθυνθείτε στις ίδιες τις τράπεζες για να σας πληροφορήσουν σχετικά.

10. Οι γαλλικές, βρετανικές, γερμανικές κλπ. τράπεζες χωρών της Ευρωπαικής Ενωσης σε ποιο Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων συμμετέχουν;
Τα υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν έδρα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία κ.α.) δεν συμμετέχουν στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) της Ελλάδος αλλά συμμετέχουν υποχρεωτικά στα Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων της έδρας τους. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην ίδιες τις τράπεζες για να σας πληροφορήσουν σχετικά.

11. Τι γίνεται με τους ανήλικους συνδικαιούχους μιας κατάθεσης;
Οι ανήλικοι δεν διαφοροποιούνται, εν προκειμένω, ως καταθέτες για τα δικαιώματα από την προστασία των καταθέσεών τους. Τα δικαιώματα όμως αυτά τα ασκούν οι έχοντες την γονική μέριμνα.

12. Οι προθεσμιακές καταθέσεις καλύπτονται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ);
Οι προθεσμιακές καταθέσεις καλύπτονται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ).

13. Οι καταθέσεις Ταμιευτηρίου και οι καταθέσεις Όψεως καλύπτονται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ);
Οι καταθέσεις Ταμιευτηρίου και οι καταθέσεις Όψεως καλύπτονται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ).

14. Τα ομόλογα καλύπτονται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ);
Οι επενδυτές αυτοί εξαιρούνται από το σκέλος αποζημίωσης καταθετών (όριο 100.000 ευρώ) αλλά αποζημιώνονται από το επενδυτικό σκέλος του φορέα (όριο 30.000 ευρώ).

15. Ta repos καλύπτονται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ);
Τα repos εξαιρούνται από την έννοια των καταθέσεων. Ωστόσο, οι απορρέουσες από τα repos απαιτήσεις, καλύπτονται από το σύστημα αποζημίωσης επενδυτών του ΤΕΚΕ.

16. Τα Αμοιβαία Κεφάλαια καλύπτονται από το Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ);
Τα Αμοιβαία Κεφάλαια δεν αποτελούν καταθέσεις.

17. Τα επενδυτικά προϊόντα των τραπεζών όπως συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά προγράμματα, swaps καλύπτονται από το Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ);
Τα επενδυτικά προϊόντα δεν αποτελούν καταθέσεις.

18. Μια Ανώνυμη Εταιρεία, ΕΠΕ ή ΟΕ τι όριο κάλυψης έχει σε περίπτωση πτώχευσης πιστωτικού ιδρύματος;
Οι εταιρείες αυτές είναι νομικά πρόσωπα με δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτοτελώς και λογίζονται ως ένας καταθέτης.

19. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ανήκει στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ);
Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δεν συμμετέχει στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων (ΤΕΚΕ).

20. Πόσο γρήγορα μπορώ να πάρω την αποζημίωσή μου σε περίπτωση πτώχευσης πιστωτικού ιδρύματος και από ποιον φορέα;
Το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) καταβάλει τις σχετικές αποζημιώσεις που αφορούν μη διαθέσιμες καταθέσεις εντός τριμήνου από την ημέρα που οι καταθέσεις κατέστησαν μη διαθέσιμες. Σε πολύ έκτακτες περιπτώσεις η διαδικασία μπορεί να παραταθεί μέχρι δύο φορές για τρεις μήνες την κάθε φορά. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α’ 21-7-2009) που εναρμονίζει την ελληνική νομοθεσία με την Κοινοτική Οδηγία 2009/14/ΕΚ, από 31 Δεκεμβρίου του 2010, στην Ελλάδα, όπως και στα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ, η αποζημίωση των καταθετών θα καταβάλλεται εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την ημέρα κατά την οποία οι καταθέσεις κατέστησαν μη διαθέσιμες. Επιπροσθέτως, η προβλεπόμενη παράταση για την προθεσμία καταβολής των αποζημιώσεων, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.

21. Το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) έχει αποζημιώσει ποτέ καταθέτες;
Μέχρι σήμερα το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) χρειάστηκε να ενεργοποιήσει τη διαδικασία καταβολής αποζημίωσης στους καταθέτες της Αραβοελληνικής τράπεζας, η οποία τέθηκε σε εκκαθάριση το 1994 και ανταποκρίθηκε έγκαιρα και με πλήρη επιτυχία στο έργο αυτό.

22. Ποιο είναι το μέγεθος του αποθεματικού του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ);
Το σύνολο των διαθέσιμων και άμεσα ρευστοποιήσιμων κεφαλαίων του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), στο τέλος του 2009, ήταν 1.249,1 εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο των συσσωρευμένων πόρων που διαχειρίζεται το ΤΕΚΕ ανέρχεται σε 2.295,6 εκατ ευρώ. Πέρα από το ανωτέρω ποσό, ο νόμος προβλέπει και άλλους πόρους από τους οποίους το ΤΕΚΕ μπορεί να αντλήσει τα τυχόν απαιτούμενα συμπληρωματικά κεφάλαια.

23. Το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) παρακολουθεί τους λογαριασμούς των καταθετών;
Το ΤΕΚΕ δεν έχει καμία πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα. Το ΤΕΚΕ καταρτίζει κατάλογο καταθετών με βάση τα στοιχεία που του υποβάλλονται από το πιστωτικό ίδρυμα για το οποίο υπάρχει η απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, ή Δικαστικής Αρχής ότι δεν είναι ικανό να επιστρέψει τις καταθέσεις του στους δικαιούχους.

24. Εχω κατάθεση σε υποκατάστημα ελληνικού πιστωτικού ιδρύματος της Ευρωπαικής Ενωσης (π.χ. Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία). Είναι εγγυημένες οι καταθέσεις μου;
Το όριο της αποζημίωσης των 100.000 ισχύει ανά καταθέτη και ανά πιστωτικό ίδρυμα, ανεξάρτητα από το νόμισμα ή τη χώρα λειτουργίας του υποκαταστήματος του πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο τηρείται η κατάθεση.

25. Εχω κατάθεση σε υποκατάστημα ελληνικού πιστωτικού ιδρύματος σε χώρα εκτός Ευρωπαικής Ενωσης (π.χ. Αίγυπτος Αλβανία, Σερβία). Είναι εγγυημένες οι καταθέσεις μου ;
Το όριο της αποζημίωσης των 100.000 ισχύει ανά καταθέτη και ανά πιστωτικό ίδρυμα, ανεξάρτητα από το νόμισμα ή τη χώρα λειτουργίας του υποκαταστήματος του πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο τηρείται η κατάθεση.

26. Εάν έχω δάνεια σε ένα πιστωτικό ίδρυμα τι συμβαίνει σε περίπτωση πτώχευσής του;
Οι δανειακές υποχρεώσεις θεωρούνται υποχρέωση του καταθέτου και συμψηφίζονται, στο μέτρο που είναι κι αυτές ληξιπρόθεσμες.