Πανελλήνιες 2011 ΑΟΔΕ: Θέματα-Απαντήσεις

Με τις Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τεχνολογικής Κατεύθυνσης συνεχίστηκαν οι Πανελλαδικές 2011. Διαβάστε θέματα και απαντήσεις-λύσεις στην ΑΟΔΕ στις Πανελλήνιες 2011.

Με αναμενόμενες δυσκολίες ήταν τα θέματα στις Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στις Πανελλήνιες 2011.

Οι Πανελλαδικές 2011 συνεχίστηκαν με τους υποψήφιους να εξετάζονται σε μαθήματα Κατεύθυνσης:

Ιστορία Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης
Χημεία-Βιοχημεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε τα θέματα Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στις Πανελλήνιες 2011:

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τεχνολογικής Κατεύθυνσης – Πανελλήνιες 2011

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ
ΘΕΜΑ Α
Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
α. Η ύπαρξη κάθε παραγωγικής μονάδας εξαρτάται από την ικανότητά της να αποκτά έσοδα και κέρδη μέσω του μηχανισμού της αγοράς.
β. Προμηθευτές, πελάτες και πιστωτικά ιδρύματα εντάσσονται στο γενικό περιβάλλον της επιχείρησης.
γ. Σε ένα κατάστημα το στέλεχος πρώτης γραμμής σχεδιάζει το πρόγραμμα, οργανώνει τους πόρους και μοιράζει τις θέσεις εργασίας στο προσωπικό, διευθύνει (ενεργοποιεί) τη διαδικασία δίνοντας εντολές και οδηγίες και, τέλος, ελέγχει τα αποτελέσματα.
δ. Ένας από τους συντελεστές του management είναι τα διοικητικά συστήματα ή «εργαλεία» διοίκησης.
ε. Σύμφωνα με τη δομή των ανθρωπίνων αναγκών κατά τον A.Maslow, οι ανάγκες αναγνώρισης είναι η ανώτερη κατηγορία αναγκών και τελευταία από άποψη προτεραιότητας.
στ. Η «ομαδική σκέψη» (groupthink) αποτελεί ένα ψυχοδυναμικό φαινόμενο, το οποίο όταν συμβαίνει, μεταξύ άλλων, μειώνει τη διανοητική ικανότητα και τη λογική κρίση της ομάδας.
Μονάδες 24

Στις παρακάτω προτάσεις, από Α2 μέχρι και Α4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Α2. Η οικονομική αποδοτικότητα εκφράζεται με τον τύπο:
α. ΚεφάλαιαηθένταΧρησιμοποιΖημίαήΚέρδοςΚαθαρό
β. ήθηκανχρησιμοποιπουΜέσαΠαραγωγικάΑγαθάΠαραχθέντα
γ. ΖημίαήΚέρδοςΚαθαρόΚεφάλαιαηθένταΧρησιμοποι
δ. ΚεφάλαιαηθένταΧρησιμοποιΠαραγωγήςΠοσότητα
Μονάδες 6

Α3. Πολύ μεγάλη έμφαση στα υψηλά ιεραρχικά επίπεδα της οργανωτικής και διοικητικής πυραμίδας έδωσε ο:
α. Taylor
β. Fayol
γ. Weber
δ. Gantt
Μονάδες 5

Α4. Βασική ενέργεια της ενεργητικής ακρόασης είναι:
α. η εξάλειψη των θορύβων που εμποδίζουν τον πομπό να εκφραστεί.
β. η συγκέντρωση της προσοχής του δέκτη για να συλλάβει συνολικά το μήνυμα.
γ. η οπτική επαφή και τα νεύματα, ώστε να αντιλαμβάνεται ο πομπός ότι ο δέκτης τον παρακολουθεί.
δ. η ενσυναίσθηση, που σημαίνει ότι ο δέκτης ακούει και κατανοεί από τη θέση του πομπού όσα ο τελευταίος του μεταβιβάζει.
Μονάδες 5

Α5. Από τα είδη των τυπικών ομάδων, να περιγράψετε τις κάθετες ομάδες (μονάδες 4) και τις οριζόντιες–διατμηματικές ομάδες (μονάδες 4). Ποιοι είναι συνήθως οι λόγοι που οδηγούν στη δημιουργία οριζόντιων-διατμηματικών ομάδων;(μονάδες 2)
Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Β
Β1. Από τις επιχειρησιακές λειτουργίες να περιγράψετε:
α. την οικονομική λειτουργία. (μονάδες 10)
β. τη λειτουργία προμηθειών. (μονάδες 8 ) Γιατί η λειτουργία αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική; (μονάδες 2)
Μονάδες 20

Β2. Να περιγράψετε τα βασικά πρότυπα ηγεσίας, που προσδιορίστηκαν από τον Lewin και τους συνεργάτες του, με κριτήριο τον τρόπο λήψης των αποφάσεων από τον ηγέτη.
Μονάδες 10

Β3. Η αποτελεσματική υλοποίηση των στόχων μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού προϋποθέτει ένα αποτελεσματικό σύστημα επικοινωνίας. Από τις μορφές επικοινωνίας στις επιχειρήσεις και στους οργανισμούς να περιγράψετε:
α. την κάθετη «από πάνω προς τα κάτω» επικοινωνία. (μονάδες 10)
β. την κάθετη «από τα κάτω προς τα πάνω» επικοινωνία. (μονάδες 10)
Μονάδες 20

Δείτε αναλυτικά τα θέματα Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στις Πανελλήνιες 2011 κάνοντας κλικ εδώ.

Δείτε τις απαντήσεις-λύσεις ΑΟΔΕ στις Πανελλήνιες 2011 κάνοντας κλικ εδώ (Φροντιστήριο Νέον), εδώ (Μεθοδικό), εδώ (Keystone) και εδώ (Ορίζοντες).

Μέχρι σήμερα τα θέματα έχουν χαρακτηριστεί ως θέματα για καλά διαβασμένους μαθητές με εξαιρετικά δύσκολο το άριστα. Διαβάστε παρακάτω τις πρώτες εκτιμήσεις για Βάσεις 2011.

Οι πανελλαδικές 2011 συνεχίζονται την Παρασκευή με τα μαθήματα των αρχαίων κατεύθυνσης και της φυσικής κατεύθυνσης.

Διαβάστε θέματα-λύσεις των Πανελληνίων 2011 σε όλα τα μαθήματα και εκτιμήσεις για Βάσεις 2011.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΡΑΨΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κάνε Like στο Fimes.gr