Υπερχρεωμένα νοικοκυριά: ποιες οι 6 νέες ρυθμίσεις

Ποιες είναι οι 6 νέες ρυθμίσεις για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά που αναμένεται να νομοθετηθούν τις προσεχείς μέρες με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου;

Δεν θα κατάσχονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί με ποσά μέχρι 2.000 ευρώ, ενώ ταυτόχρονα δικαίωμα δικαστικής ρύθμισης χρεών προς τις τράπεζες θα έχουν και οι έμποροι, εφόσον οι οφειλές τους φτάνουν μέχρι 25.000 ευρώ από την επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Οι δύο αυτές ρυθμίσεις για τους υπερχρεωμένους< μαζί με άλλες στον νόμο των υπερχρεωμένων νοικοκυριών αναμένεται να νομοθετηθούν τις προσεχείς μέρες με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου.

Πιο συγκεκριμένα, οι 6 νέες ρυθμίσεις στον νόμο των υπερχρεωμένων νοικοκυριών που θα κυρωθούν από το Υπουργικό Συμβούλιο τις επόμενες μέρες μεταξύ άλλων είναι:

1.Καθιερώνεται το δικαίωμα κάθε πολίτη να διατηρεί έναν τραπεζικό λογαριασμό, του οποίου ποσό κατάθεσης μέχρι το ύψος των 2.000 ευρώ (για κοινούς λογαριασμούς) θα είναι ακατάσχετο και θα προστατεύεται και από κάθε πράξη μονομερούς συμψηφισμού απαιτήσεων της τράπεζας. Για μεμονωμένους λογαριασμούς το ύψος είναι τα 1.500 ευρώ.
2.Στη δικαστική ρύθμιση των τραπεζικών χρεών μπορούν να ενταχθούν και έμποροι, αρκεί οι οφειλές τους να μην ξεπερνούν τα 25.000 ευρώ από την επαγγελματική τους δραστηριότητα.
3.Δεν είναι πλέον υποχρεωτική για τον οφειλέτη η απόπειρα εξώδικης ρύθμισης των χρεών πριν από την κατάθεση της αίτησης για δικαστική ρύθμιση των χρεών.
4.Η περίοδος ρύθμισης των χρεών, που θα ανέρχεται σε πέντε έτη, θα αρχίζει με την κατάθεση της αίτησης και όχι από την έκδοση της απόφασης.
5.Στις περιπτώσεις οφειλετών με πλήρη αδυναμία καταβολής, η απαλλαγή από τα χρέη θα επέρχεται στα τρία έτη.
6.Το ποσόν μέχρι το 85% της εμπορικής αξίας της κύριας κατοικίας του οφειλέτη, την εξόφληση του οποίου πρέπει να ρυθμίσει ο οφειλέτης για να την εξαιρέσει από τη ρευστοποίηση, θα μπορεί πλέον να ρυθμίζεται και σε μεγαλύτερο των είκοσι ετών χρονικό διάστημα.

Διαβάστε ποια τα μέτρα-ανάσα για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.