Πανελλήνιες 2012 ΑΟΔΕ: Θέματα-Απαντήσεις

Ποια ήταν τα θέματα στην ΑΟΔΕ; Διαβάστε θέματα και απαντήσεις-λύσεις στις Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στις Πανελλήνιες 2012.

Με την ΑΟΔΕ, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και όχι μόνο συνεχίστηκαν οι Πανελλήνιες 2012.

Οι υποψήφιοι στις Πανελλήνιες 2012 εξετάστηκαν στα παρακάτω μαθήματα:
Πανελλήνιες 2012 Ιστορία Κατεύθυνσης
Πανελλήνιες 2012 Βιολογία Κατεύθυνσης
Πανελλήνιες 2012 Χημεία-Βιοχημεία
Πανελλήνιες 2012 ΑΟΔΕ

Διαβάστε τα θέματα ΑΟΔΕ στις Πανελλήνιες 2012:

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ
ΘΕΜΑ Α
Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
α. Η αποδοτικότητα είναι ο βαθμός στον οποίο η επιχείρηση πετυχαίνει τους στόχους της.
Μονάδες 4
β. Μια επιχείρηση, για να είναι ανταγωνιστική, πρέπει να προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες, των οποίων ο συνδυασμός ποιότητας και τιμής να είναι καλύτερος από αυτόν που προσφέρουν οι ανταγωνιστές της ή να φαίνεται καλύτερος, λόγω διαφήμισης, επωνυμίας κτλ.
Μονάδες 4
γ. Οι πρώτοι αμφισβητίες της θεωρίας του Taylor υποστήριξαν ότι, αν οι επιχειρήσεις επέτρεπαν στους εργαζόμενους να έχουν ενεργό συμμετοχή σε θέματα που αφορούσαν τις συνθήκες και τις μεθόδους εργασίας, τότε το ηθικό τους θα βελτιωνόταν και θα έδειχναν μεγαλύτερη προθυμία για συνεργασία.
Μονάδες 4
δ. Σύμφωνα με τη θεωρία υγιεινής-παρακίνησης του F. Herzberg οι προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης – προαγωγών του εργαζομένου ανήκουν στους παράγοντες “υγιεινής” ή “διατήρησης”.
Μονάδες 4
ε. Τυπική ομάδα συγκροτούν τα άτομα που η διοίκηση συνειδητά ομαδοποιεί με σκοπό την επίτευξη συγκεκριμένου έργου.
Μονάδες 4
στ. Ο τρόπος μετάδοσης του μηνύματος αποτελεί τον πιο κρίσιμο παράγοντα της διαπροσωπικής προφορικής επικοινωνίας, αφού μέσω αυτού δεν ανταλλάσσονται μόνο πληροφορίες, αλλά ταυτόχρονα και συναισθήματα.
Μονάδες 4
Στις παρακάτω προτάσεις, από Α2 μέχρι και Α4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Α2. Η νομισματική πολιτική ανήκει στο
α. πολιτικό περιβάλλον της επιχείρησης
β. τεχνολογικό περιβάλλον της επιχείρησης
γ. νομικό περιβάλλον της επιχείρησης
δ. κοινωνικό περιβάλλον της επιχείρησης.
Μονάδες 6
Α3. Τα λειτουργικά προγράμματα δράσης περιλαμβάνονται στη λειτουργία
α. της οργάνωσης
β. του προγραμματισμού
γ. του ελέγχου
δ. της διεύθυνσης.
Μονάδες 6
Α4. Η πιο σημαντική μεταβλητή που θα πρέπει να λάβει υπόψη του ο ηγέτης, για να επιλέξει το κατάλληλο πρότυπο ηγεσίας, είναι:
α. το έργο που έχει να υλοποιήσει
β. το περιβάλλον μέσα στο οποίο ασκεί την ηγεσία
γ. η ωριμότητα των ατόμων
δ. το σύστημα αμοιβών.
Α5. Να περιγράψετε το φαινόμενο που οι οικονομολόγοι αποκαλούν “δημιουργική καταστροφή”.
Μονάδες 8
ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Β
Β1. Από τις λειτουργίες της επιχείρησης να περιγράψετε:
α. την παραγωγική λειτουργία (μονάδες 10).
β. τη λειτουργία της έρευνας και ανάπτυξης (μονάδες 12).
Μονάδες 22
Β2. Από τα βασικά εμπόδια της επικοινωνίας να περιγράψετε την υπερφόρτωση.
Μονάδες 8
Β3. Να περιγράψετε τα χαρακτηριστικά και τις ενέργειες:
α. της παθητικής ακρόασης (μονάδες 10).
β. της ενεργητικής ακρόασης (μονάδες 10).

Δείτε αναλυτικά τα θέματα ΑΟΔΕ στις Πανελλήνιες 2012 κάνοντας κλικ εδώ.

Δείτε τις απαντήσεις-λύσεις ΑΟΔΕ στις Πανελλήνιες 2012 κάνοντας κλικ εδώ (Φροντιστήριο Νέον), εδώ (Μεθοδικό) και εδώ (Πουκαμισάς).

Διαβάστε θέματα-λύσεις των Πανελληνίων 2012 σε όλα τα μαθήματα και εκτιμήσεις για Βάσεις 2012.