Βάσεις 2012: εκτιμήσεις-προβλέψεις για 1ο πεδίο. Πίνακας

Ποιες οι νεότερες εκτιμήσεις για τις βάσεις 2012 σε όλα τα επιστημονικά πεδία; Δείτε πίνακες με προβλέψεις για τις βάσεις Πανελληνίων 2012.

Μετά από ανάλυση των βαθμολογιών στις Πανελλήνιες 2012 και των Μηχανογραφικών 2012, η ομάδα edu4u ανακοίνωσε τις εκτιμήσεις της για τις βάσεις 2012.

Οι νεότερες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι βάσεις 2012 για τα χαμηλότερα πανεπιστημιακά Τμήματα των πέντε πεδίων θα διαμορφωθεί κάτω από το 10, ενώ για τα ΤΕΙ, κάτω και από το 5.

Αναλυτικά οι εκτιμήσεις για τις βάσεις 2012 στο 1ο πεδίο αναφέρουν οτι αναμένεται άνοδος, καθώς οι αριστούχοι αυξήθηκαν κατά πολύ (700 στον αριθμό). Στις σχολές που έχουν χαμηλό βαθμό εισαγωγής αναμένεται να υπάρξει και μικρή πτώση.

Δείτε αναλυτικά τις εκτιμήσεις-προβλέψεις για τις Βάσεις 2012 στο πρώτο πεδίο:

 26 ΥΨΗΛΟΒΑΘΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
                                                     1Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
A/Α
ΤΜΗΜΑ
ΒΑΣΗ 2011
ΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΕΩΝ 2012
1
ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ
18.608
18.700-18.900
2
ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
18.436
18.560 18.760
3
ΝΟΜΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
17.883
17.950-18.150
4
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
17.699
17.900-18.200
5
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
17.638
17.780-17.980
6
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
16.958
16.950-17.250
7
ΦΙΛ/ΦΙΑ, ΠΑΙΔ/ΚΗ & ΨΥΧ/ΓΙΑ –ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΥΧ/ΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
17.496
17.730-17.930
8
ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
17.806
17.860-18.060
9
ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
17.710
17.930-18.130
10
ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
16.911
17.040-17.240
11
ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
16.561
16.620-16.820
12
ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ)
15.581
15.800-16.000
13
ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
16.249
16.500-16.700
14
ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ)
15.247
15.550-15.750
15
ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΒΟΛΟΣ
16.953
17.250-17.500
16
ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
15.889
16.050-16.250
17
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
17.261
17.550-17.750
18
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΠΑΙΔ/ΚΗ & ΨΥΧ/ΓΙΑ ΑΘΗΝΑΣ
16.033
16.400-16.600
19
ΙΣΤΟΡΙΑ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑΣ
16.431
16.800-17.050
20
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
17.247
17.350-17.550
21
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
16.039
16.300-16.500
22
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
15.845
16.130-16.330
23
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
15.713
15.750 -15.950
24
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
19282
19.350-19.550
25
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
14.692
14.950–15.150
26
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
14.280
14.650-14.850

Δείτε τους πίνακες με εκτιμήσεις-προβλέψεις για Βάσεις 2012 σε όλα τα επιστημονικά πεδία.