Βάσεις 2012: νέες εκτιμήσεις-μόρια εισαγωγής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ

Δείτε πως θα διαμορφώθούν οι Βάσεις 2012 καθώς και εκτιμήσεις για μόρια εισαγωγής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις εκπαιδευτικών για τις βάσεις 2012, ο αριθμός των αριστούχων στη θεωρητική και θετική κατεύθυνση κατέγραψε αύξηση φέτος. Σημειώνεται πως στη θετική κατεύθυνση το 10% των υποψηφίων αρίστευσε καθώς κινήθηκε μεταξύ του 18-20.

Πιο συγκεκριμένα, στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο και στις κλίμακες των βαθμών πρόσβασης από 18-20 υπάρχει μία σημαντική αύξηση των υποψηφίων, κατά 700, που θα διεκδικήσουν τις περιζήτητες σχολές με υψηλές βάσεις, δηλαδή τις Νομικές, τις Ψυχολογίες και τις Φιλολογίες στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Θα παρατηρηθεί επομένως αύξηση των βάσεων 2012 στις συγκεκριμένες σχολές στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Η αύξηση αυτή θα περιορίζεται πάντως στις χαμηλότερες βαθμολογικές κλίμακες και θα αποσβεστεί στα χαμηλόβαθμα ΤΕΙ και ΑΕΙ του 1ου Επιστημονικού Πεδίου, καθώς οι διαγωνιζόμενοι για την Θεωρητική Κατεύθυνση ήταν φέτος μειωμένοι κατά 2.000.

Στο 2ο και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο θα παρατηρηθούν πτωτικές τάσεις, οι οποίες θα είναι μικρότερες στα μεγάλα αστικά κέντρα και σημαντικά μεγάλες στα ΑΕΙ της περιφέρειας. Εντυπωσιακά χαμηλές θα είναι οι βάσεις εισαγωγής στα ΤΕΙ του 2ου και του 4ου Επιστημονικού Πεδίου.

Στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο, παρά τις χαμηλότερες επιδόσεις των υποψηφίων στα Μαθηματικά, τη Φυσική και τη Χημεία, το γεγονός ότι υπάρχει αύξηση του αριθμού των υποψηφίων κατά 1.000 στη Θετική Κατεύθυνση, δεν θα διαφοροποιήσει αισθητά την εικόνα των βάσεων 2012. Η εκτίμηση είναι ότι οι βάσεις θα κινηθούν στα περσινά επίπεδα και πιθανόν τελικά οι Ιατρικές σχολές να κινηθούν στα ίδια ακριβώς επίπεδα με τις περσινές βάσεις, με την Ιατρική της Αθήνας να είναι λίγο πάνω από τα 19.000 μόρια.

Διαβάστε ποιες οι νέες εκτιμήσεις για Βάσεις 2012.