Ε21: ποιο το νέο φορολογικό έντυπο για το επίδομα τέκνων. Οδηγίες

Ποιο το νέο φορολογικό έντυπο Ε21 για το επίδομα τέκνων; Διαβάστε όλες τις οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση του.

Άλλο ένα φορολογικό έντυπο προστίθεται στη ζωή 2,5 εκατομμυρίων φορολογουμένων με παιδιά. Θα λέγεται «Ε21» και θα το συμπληρώνουν όσοι θέλουν να εισπράξουν το νέο επίδομα τέκνων.

Το έντυπο «Ε21», θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά όπως ηλεκτρονικά θα πρέπει να υποβληθεί η φορολογική δήλωση και από όλους τους γονείς που θέλουν να εισπράξουν το επίδομα. Αυτό τουλάχιστον θα αναφέρουν οι επίσημες οδηγίες που θα εκδοθούν σχετικά με την καταβολή του επιδόματος τέκνων. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Όσοι δικαιούστε επίδομα παιδιών και δεν έχετε κωδικούς πρόσβασης στο Taxis ακολουθήστε τις οδηγίες και σπεύσατε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία πριν αρχίσουν οι ουρές.

Η διαδικασία

Αν δεν έχετε παλαιούς κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα Taxisnet, θα πρέπει να ακολουθήσετε τη διαδικασία έκδοσης του κλειδάριθμου η οποία ολοκληρώνεται σε τρία βήματα:

1ο βήμα: Εγγραφή.

Από την ιστοσελίδα της Γ.Γ.Π.Σ. (www.gsis.gr), επιλέγετε Υπηρεσίες προς Πολίτες / επιχειρήσεις / επιτηδευματίες και στη συνέχεια Αρχική εγγραφή και συμπληρώνετε την αίτηση δηλώνοντας, όνομα χρήστη (username) και κωδικό (password) που επιθυμείτε.

2ο βήμα: Παραλαβή κλειδάριθμου.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της αίτησης λαμβάνεται σημείωμα στο οποίο αναγράφονται ο Α.Φ.Μ, η ημερομηνία και η ώρα υποβολής καθώς επίσης και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να μεταβείτε σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. για την έγκριση της αίτησης και την παραλαβή του κλειδάριθμου (αν τα προσωπικά στοιχεία του υποψήφιου χρήστη έχουν μεταβληθεί, όπως για παράδειγμα η αστυνομική ταυτότητα, τότε θα πρέπει να μεταβεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.). Για την περίπτωση που ένα Φυσικό Πρόσωπο αδυνατεί να προσέλθει στη Δ.Ο.Υ. για να παραλάβει τον κλειδάριθμο αυτοπροσώπως και να ολοκληρωθεί η διαδικασία πιστοποίησης, μπορεί να πάει αντιπρόσωπός του προσκομίζοντας Ειδικό Πληρεξούσιο από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα. Παράλληλα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώσατε, έρχεται ενημερωτικό μήνυμα για την έγκριση της αίτησής σας και σας υπενθυμίζεται και το username.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τα Νομικά πρόσωπα, τον κλειδάριθμο πρέπει να παραλάβει ο νόμιμος Εκπρόσωπος της Εταιρείας, μόνο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή αντιπρόσωπός του, προσκομίζοντας Ειδικό Πληρεξούσιο από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα.

3ο βήμα: Ενεργοποίηση του λογαριασμού.

Από τις υπηρεσίες πιστοποίησης επιλέγετε Ενεργοποίηση Λογαριασμού (κάντε κλικ εδώ για άμεση πρόσβαση). Για την ενεργοποίηση του λογαριασμού απαιτείται να συμπληρώσετε:
α) username και κωδικό (password) που επιλέξατε κατά την υποβολή της αίτησης εγγραφής. β) τον κλειδάριθμο που σας δόθηκε στη Δ.Ο.Υ. με ακρίβεια , συμπεριλαμβάνοντας τις παύλες.
γ) τα γράμματα που διακρίνετε στην εικόνα. Εάν τα γράμματα δεν είναι ευδιάκριτα δοκιμάστε μια άλλη εικόνα. Στη συνέχεια θα πρέπει να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης και να επιλέξετε ενεργοποίηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας.

To νέο έντυπο

Το έντυπο Ε21 θα έχει θέσει υπεύθυνης δήλωσης και σε αυτό θα καλούμαστε να συμπληρώσουμε τα στοιχεία των παιδιών μας (ηλικία, αν είναι φοιτητές ή όχι, το ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ των παιδιών). Εννοείται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του επιδόματος τέκνων είναι η υποβολή και της φετινής φορολογικής δήλωσης καθώς τα εισοδήματα του 2012 θα είναι το κριτήριο για το ύψος του επιδόματος. Οι φορολογικές δηλώσεις θα υποβληθούν έως το τέλος Ιουνίου (αν και είναι πολύ πιθανό να υπάρξει παράταση) οπότε το επίδομα (ένα μέρος του για την ακρίβεια) θα πληρωθεί μέσα στον Ιούλιο από τον ΟΓΑ.

Πόσα θα εισπράξουν;
Μέσα στον Ιούλιο, θα πρέπει να πληρωθεί το 50% του επιδόματος που δικαιούνται οι γονείς. Υπενθυμίζεται ότι το νέο επίδομα τέκνων είναι:
1. Έως 40 ευρώ ανά μήνα και
2. 500 ευρώ για κάθε παιδί για όσους έχουν τρία παιδιά και πάνω.

Διαβάστε πόσο θα είναι το επίδομα τέκνων.