Επίδομα τέκνων 480€ για κάθε παιδί: πώς θα συμπληρώσετε το Α21 αν το δικαιούστε

Είστε δικαιούχος του νέου επιδόματος τέκνων; Όσο πιο νωρίς συμπληρώσετε και υποβάλετε φέτος τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και το έντυπο της αίτησης Α21, μέσω του συστήματος ΤAXISNET, τόσο πιο νωρίς θα εισπράξετε και το επίδομα παιδιών.

Στο σύστημα ΤΑΧΙSNET βρίσκεται (στη διαδικτυακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος) και το έντυπο Α21, το οποίο θα πρέπει να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά, αφού υποβάλετε τη φορολογική σας δήλωση, όσοι είστε δικαιούχοι για το νέο επίδομα τέκνων.

Πώς θα συμπληρώσετε το έντυπο Α21 για το επίδομα τέκνων. Το έντυπο αυτό έχει τη μορφή ηλεκτρονικής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης. Με βάση το συνολικό ύψος του οικογενειακού εισοδήματος που θα έχετε αναγράψει στη φορολογική δήλωση, καθώς και με βάση τα στοιχεία που θα δηλώσετε στο Α21, θα κριθεί ποιο θα είναι το ποσό των επιδομάτων που θα λάβετε για έτος 2013.

Σε κάθε περίπτωση, η χορήγηση του επιδόματος τέκνων θα γίνεται μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των στοιχείων που θα έχετε δηλώσει στη φορολογική δήλωση και στο έντυπο Α21, ενώ αρμόδιος φορέας για τη διεξαγωγή δειγματοληπτικών ελέγχων και την κατάθεση προσφυγών ορίζεται ο ΟΓΑ.

Για τη συμπλήρωση του εντύπου Α21 για το επίδομα τέκνων, ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να γνωρίζει:

Τον αριθμό οικογενειακής μερίδας από το δημοτολόγιο του Δήμου όπου είναι εγγεγραμμένα όλα τα μέλη με κανονική εγγραφή (όχι ενδεικτική).
Τον αριθμό ΙΒΑΝ του λογαριασμού του σε Τράπεζα ή στα ΕΛ.ΤΑ., στον οποίο θα πιστώνεται το ποσό των επιδομάτων.
Τους ΑΜΚΑ όλων των μελών της οικογένειας. Ειδικότερα ο ΑΜΚΑ του αιτούντα /δικαιούχου είναι υποχρεωτικός, προκειμένου να καταστεί δικαιούχος είσπραξης των επιδομάτων.
Την ονομασία του Δήμου, της Δημοτικής Ενότητας και της Δημοτικής-Τοπικής Κοινότητας, όπου κατοικεί.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν ανακοινώσει τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας:

– Τα νέα επιδόματα τέκνων καταβάλλονται ανά τρίμηνο.

– Τα επιδόματα για το πρώτο τρίμηνο του 2013 θα καταβληθούν μαζί με τα επιδόματα του δευτέρου τριμήνου στο τέλος Ιουνίου ή στις αρχές Ιουλίου.

Οι καθυστερήσεις. Ωστόσο, επειδή προϋπόθεση για την είσπραξη των επιδομάτων είναι να έχουν υποβληθεί μέχρι τις 30-6-2013 οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και τα έντυπα Α21 από τους δικαιούχους, όσοι εξ’ αυτών υποβάλουν τις δηλώσεις τους λίγο πριν εκπνεύσει η προθεσμία της 30ης Ιουνίου ή μετά την 30ης Ιουνίου, εφόσον η αρχική προθεσμία παραταθεί, θα εισπράξουν με μεγάλη καθυστέρηση το επίδομα τέκνων.

Αν η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων και του Α21 μετατεθεί μέχρι και τον Αύγουστο, τότε όσοι δικαιούχοι επιδομάτων τέκνων υποβάλουν τότε τις δηλώσεις τους και το Α21 θα εισπράξουν τα επιδόματα από τον Σεπτέμβριο!

Συνεπώς, όσοι θέλουν να εισπράξουν το συντομότερο δυνατό τα επιδόματα θα πρέπει να μην καθυστερήσουν πολύ να υποβάλουν τις δηλώσεις και τα έντυπα Α21.

Οι προϋποθέσεις. Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση των επιδομάτων παιδιών είναι ο οικογενειάρχης να έχει διαμείνει μόνιμα και συνεχώς στην Ελλάδα κατά την τελευταία δεκαετία (2003-2012). Το εάν πληρούται ή όχι η προϋπόθεση αυτή θα αποδεικνύεται κατά βάση από την αδιάλειπτη υποβολή του εντύπου Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για τα τελευταία 10 έτη και θα επαληθεύεται αυτόματα από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών, η οποία διατηρεί στο σύστημα ΤΑΧΙSNET αρχειοθετημένες σε ηλεκτρονική μορφή όλες τις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και όλα τα εκδοθέντα εκκαθαριστικά σημειώματα από το έτος 2003μέχρι και το έτος 2012.

Εάν για κάποια έτη δεν βρεθεί το αντίστοιχο έντυπο, θα καλείται ο αιτών να συμπληρώσει ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά, ικανά να αποδείξουν τη διαμονή του στην Ελλάδα κατά τα έτη αυτά.

Συνεπώς, δεν θα χρειαστεί τελικά οι περισσότεροι οικογενειάρχες να μαζέψουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα της δεκαετίας 2003-2012.

Διαβάστε ποιοι δικαιούνται το επίδομα στήριξης τέκνων και πότε θα βγει η δήλωση εκκαθάρισης 2013 στο taxisnet.