ΕΦΕΤ: γιατί επιχειρήσεις τροφίμων πήραν πρόστιμα

Γιατί 60 επιχειρήσεις τροφίμων σε πλαίσιο ελέγχων πήραν πρόστιμα από τον ΕΦΕΤ ύψους 446.000 ευρώ;

Πρόστιμα, συνολικού ύψους 446.000 ευρώ, για παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας επιβλήθηκαν σε 60 επιχειρήσεις τροφίμων τον Νοέμβριο, στο πλαίσιο ελέγχων του ΕΦΕΤ.

Σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ, τα 23 από τα παραπάνω πρόστιμα, που αντιστοιχούσαν σε ποσά ύψους 228.000 ευρώ, επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις στων οποίων τα προϊόντα ανιχνεύτηκε DNA αλόγου.

Για όσες από τις παραπάνω περιπτώσεις προβλέπεται από τη νομοθεσία, οι υποθέσεις για τα πρόστιμα του ΕΦΕΤ έχουν διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Δείτε ποια τρόφιμα προκαλούν καρκίνο σύμφωνα με ΕΦΕΤ που πρέπει να αποφεύγουμε.