Ανατροπή για μισθούς Δημόσιο: «Μαϊμού» οι αυξήσεις. Ποιοι θα δουν παραπάνω κρατήσεις

Ποια η πικρή αλήθεια για τις αυξήσεις μισθών στο Δημόσιο;

«Τσάμπα» η χαρά τελικά για τους δημόσιους υπάλληλους, οι οποίοι όχι μόνο τελικά δεν θα πάρουν την αύξηση που νόμιζαν, μετά την εγκύκλιο που όριζε την άρση της αναστολής της μισθολογικής εξέλιξης, αλλά τελικά θα δουν τον μισθό τους να περικόπτεται, σε μερικές περιπτώσεις ακόμα και 120 ευρώ.

Οι απώλειες, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Ελεύθερου Τύπου, οφείλονται στο συμψηφισμό των μηνιαίων αυξήσεων που προκύπτουν για τους βασικούς μισθούς τους από την 1η Ιανουαρίου 2018 και μετά, λόγω «ξεπαγώματος» της μισθολογικής τους εξέλιξης και επαναφοράς των μισθολογικών ωριμάνσεων, με τις «προσωπικές διαφορές» που ήδη έχουν λάβει από την 1η Ιανουαρίου 2016 για να καλυφθούν οι μισθολογικές μειώσεις οι οποίες προέκυψαν από την ημερομηνία εκείνη με το ν. 4354/2015 για το νέο ενιαίο μισθολόγιο στο Δημόσιο.

Οι απώλειες οφείλονται επίσης και στο μη συνυπολογισμό της διετίας 2016-2017 στη μισθολογική εξέλιξη, η οποία «ξεπάγωσε» από την 1η-1-2018.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η οποία περιέχει διευκρινήσεις σχετικά με τον τρόπου που θα εφαρμοστούν μερικές από τις διατάξεις του ν. 4354/2015 για το ενιαίο μισθολόγιο των πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων, από την 1η-1-2018 έπαψε να ισχύει η αναστολή της μισθολογικής εξέλιξης των πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων, την οποία προέβλεπε ο συγκεκριμένος νόμος για το χρονικό διάστημα από την 1η-1-2016 έως την 31η-12-2017. Ξεπάγωσαν δηλαδή οι μισθολογικές ωριμάνσεις τους.

Όμως περίπου 300.000 δημόσιοι υπάλληλοι που περίμεναν με αυτή την απόφαση να δουν αυξήσεις στους μισθούς τους, τελικά θα δουν αύξηση αλλά στις κρατήσεις, οι οποίες θα κυμανθούν από 43 έως 60 ευρώ το μήνα.

Ο λόγος είναι πως οι αυξήσεις των βασικών μισθών τους, οι οποίες έχουν προκύψει από την 1η Ιανουαρίου 2018 ή θα προκύψουν εντός της περιόδου 2018-2020, λόγω λήξης του διετούς παγώματος της μισθολογικής τους εξέλιξης και επαναφοράς της δυνατότητας μετάβασής τους σε υψηλότερο μισθολογικό κλιμάκιο, έχουν συμψηφιστεί ή θα συμψηφιστούν με τα ποσά των μειώσεων των βασικών μισθών τους, τα οποία προέκυψαν από την 1η Ιανουαρίου 2016, με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4354/2015, και τα οποία εξακολουθούν να λαμβάνουν μέχρι σήμερα ως «προσωπικές διαφορές».

Τι σημαίνει αυτό;

Οι απώλειες θα είναι διπλάσιες και θα φθάσουν τελικά να κυμαίνονται από 86 έως 120 ευρώ/μήνα, καθώς με την επανενεργοποίηση των μισθολογικών ωριμάνσεων, η οποία έγινε από την 1η-1-2018, δεν ελήφθη υπόψη ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε τη διετία 2016-2017!

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τους αναλυτικούς πίνακες των βασικών μισθών που προβλέπει ο ν. 4354/2015, οι συνολικές αποδοχές περίπου 300.000 δημοσίων υπαλλήλων υφίστανται τις εξής απώλειες:

43 ευρώ το μήνα για όσους υπάγονται στην κατηγορία Υ.Ε.
60 ευρώ το μήνα, για όσους υπάγονται στην κατηγορία Δ.Ε.
55 ευρώ το μήνα, για όσους υπάγονται στην κατηγορία Τ.Ε,
59 ευρώ το μήνα, για όσους υπάγονται στην κατηγορία Π.Ε.

Τα παραπάνω ποσά είναι οι αυξήσεις των βασικών μισθών που έχουν ήδη προκύψει από την 1η Ιανουαρίου 2018 ή θα προκύψουν κάποια στιγμή εντός της περιόδου 2018-2020 λόγω της μετάβασης των υπαλλήλων σε υψηλότερα μισθολογικά κλιμάκια, δεδομένου ότι από την 1η Ιανουαρίου έχουν ξεπαγώσει οι μισθολογικές ωριμάνσεις των εργαζομένων στο Δημόσιο.

Τι λένε οι δημόσιοι υπάλληλοι

Εδώ και καιρό οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των δημοσίων υπαλλήλων, έχουν προχωρήσει σε καταγγελίες, σύμφωνα με τις οποίες:

Οι αυξήσεις βασικών μισθών κατά 43 έως 60 ευρώ το μήνα που προκύπτουν από τις μισθολογικές αυτές ωριμάνσεις (από τη μετάβαση των υπαλλήλων σε υψηλότερα μ.κ. με τη συμπλήρωση 2ετούς ή 3ετούς υπηρεσίας στο υφιστάμενο μ.κ.) οι οποίες λαμβάνουν χώρα από δω και πέρα δεν έχουν ως συνέπεια την αύξηση των συνολικών αποδοχών των υπαλλήλων, διότι απλώς συμψηφίζονται με τα ποσά της «προσωπικής διαφοράς», τα οποία θεσπίστηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2016 με το ν. 4354/2016, προκειμένου να μην σημειωθούν μειώσεις αποδοχών με την εφαρμογή του νέου ενιαίου μισθολογίου.

Ουσιαστικά, οι αυξήσεις λόγω ωριμάνσεων απλώς μειώνουν τα ποσά της «προσωπικής διαφοράς» και δεν επηρεάζουν ανοδικά τις συνολικές αποδοχές των υπαλλήλων.

Με την εκ νέου ενεργοποίηση του μηχανισμού των μισθολογικών ωριμάνσεων, η οποία έγινε την 1η-1-2018, δεν λαμβάνεται υπόψη το διετές χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του ν. 4354/2015, δηλαδή από την 1η-1-2016 μέχρι τις 31-12-2017.

Δηλαδή, την 1η-1-2018 δεν έλαβαν χώρα αμέσως ωριμάνσεις λόγω παρόδου της διετίας 2016-2017! Ουσιαστικά, με τον μη συνυπολογισμό της διετίας 2016-2017 στις μισθολογικές ωριμάνσεις που ξεπάγωσαν από την 1η-1-2018, οι δημόσιοι υπάλληλοι χάνουν επιπλέον αυξήσεις 43-60 ευρώ το μήνα, οπότε μαζί με τις ωριμάνσεις που έχουν χαθεί ήδη ή θα χαθούν από τους συμψηφισμούς με τις «προσωπικές διαφορές», οι συνολικές εισοδηματικές θα κυμανθούν από 86 έως 120 ευρώ το μήνα!
Οι ωφελημένοι

Οι μόνοι που θα ευνοηθούν από το «ξεπάγωμα» των μισθολογικών ωριμάνσεων είναι όσοι δεν λαμβάνουν «προσωπική διαφορά» επειδή οι συνολικές τακτικές μηνιαίες αποδοχές τους όπως διαμορφώθηκαν την 1η Ιανουαρίου 2016 με το ν. 4354/2015 έγιναν υψηλότερες αυτών που δικαιούνταν μέχρι 31-12-2015 και ήδη λαμβάνουν σε 4 ετήσιες δόσεις τις όποιες αυξήσεις έχουν προκύψει.

Στις περιπτώσεις των υπαλλήλων αυτών, οι ωριμάνσεις που λαμβάνουν χώρα στο εξής (μη συνυπολογιζόμενου όμως του χρόνου υπηρεσίας που παρήλθε την περίοδο 2016-2017) γίνονται αντιληπτές με τη μορφή αυξήσεων στις συνολικές αποδοχές τους.