Ανακοίνωση ALPHA ΒΑΝΚ για καταθέσεις: Πόσα χρήματα είναι εγγυημένα

Ένα μήνυμα της Alpha Bank βρήκαν όλοι οι καταθέτες στο e-banking τους αυτές τις μέρες. Τι έλεγε η ανακοίνωση για την εγγύηση καταθέσεων;

Μία ανακοίνωση της Alpha Bank για τις καταθέσεις βρήκαν όσοι μπήκαν στο e-banking τους τις τελευταίες μέρες.

Δείτε την ανακοίνωση της Alpha Bank για τις καταθέσεις:

Εγγύηση Καταθέσεων και Επενδύσεων

Η Alpha Bank συμμετέχει στο ΤAΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Τ.Ε.Κ.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4370/2016. Ενημερωθείτε σχετικά με την προστασία των καταθέσεων και των επενδύσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα της Alpha Bank και την ιστοσελίδα του Τ.Ε.Κ.Ε.

Με εκτίμηση,
ALPHA BANK

Στο αναλυτικό έντυπο για την Εγγύηση καταθέσεων της Alpha Bank μπορεί κανείς να διαβάσει περισσότερα:

Οι καταθέσεις στην Alpha Bank καλύπτονται από το:
ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ (ΤΕΚΕ)

Όριο κάλυψης:
100.000 ευρώ ανά καταθέτη ανά πιστωτικό ίδρυμα

Για ορισμένες κατηγορίες καταθέσεων, υπό προϋποθέσεις, προβλέπεται μεγαλύτερο όριο κάλυψης

Αν έχετε περισσότερες καταθέσεις στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα:
Το ανώτατο όριο κάλυψης του συνόλου των καταθέσεων κάθε καταθέτη σε κάθε πιστωτικό ίδρυμα ορίζεται σε εκατό χιλιάδες
(100.000) ευρώ. Το όριο αυτό ισχύει για το σύνολο των καταθέσεων που τηρούνται στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των καταθέσεων, το νόμισμα και τον τόπο κατάθεσης εντός της Ε.Ε.

Αν έχετε κοινό λογαριασμό με άλλο(-α) πρόσωπο(-α):
Το όριο των 100.000 ευρώ ισχύει για κάθε καταθέτη χωριστά

Πρόσθετες πληροφορίες

1. Σύστημα που είναι υπεύθυνο για την κάλυψη της κατάθεσής σας.

2. Γενικό όριο κάλυψης
Αν μια κατάθεση καταστεί μη διαθέσιμη κατά τρόπο γενικό και μόνιμο επειδή ένα πιστωτικό ίδρυμα διαπιστώνεται
ότι αδυνατεί βάσει απόφασης της αρμόδιας εποπτικής ή δικαστικής αρχής να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του έναντι
των καταθετών του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων
καταβάλλει αποζημιώσεις στους καταθέτες.
Η καταβολή αποζημιώσεων καλύπτει κατ’ ανώτατο όριο ποσό εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι όλες
οι καταθέσεις του ιδίου καταθέτη στο συγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα προστίθενται προκειμένου να προσδιοριστεί
το όριο κάλυψης. Εάν, για παράδειγμα, ένας καταθέτης διατηρεί ατομικό λογαριασμό ταμιευτηρίου με 90.000 ευρώ
και ατομικό τρεχούμενο λογαριασμό με 20.000 ευρώ, θα αποζημιωθεί μόνον για 100.000 ευρώ.

3. Ειδικό όριο κάλυψης
Για περισσότερες πληροφορίες: www.teke.gr

4. Όριο κάλυψης για κοινούς λογαριασμούς
Σε περίπτωση κοινών λογαριασμών, το όριο των 100.000 ευρώ ισχύει για κάθε καταθέτη.
Για περισσότερες πληροφορίες: www.teke.gr

Δείτε ολόκληρο το Έντυπο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων της ALPHA BANK εδώ.

Διαβάστε την ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς για τις καταθέσεις.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΡΑΨΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κάνε Like στο Fimes.gr