Επίδομα τέκνων: πόσο θα είναι, ποιες οι προϋποθέσεις

Ποιο θα είναι το ποσό που θα παίρνουν οι οικογένεις με το επίδομα τέκνων; Ποιες οι προϋποθέσεις για το επίδομα τέκνων;

Σύμφωνα με το σχέδιο, τα νέα επιδόματα τέκνων θα ανέρχονται σε 40 ευρώ το μήνα για το πρώτο παιδί, 40 ευρώ για το δεύτερο παιδί, 50 ευρώ για το τρίτο παιδί, 50 ευρώ για το τέταρτο παιδί και 60 ευρώ για κάθε παιδί από το πέμπτο και τα επόμενα.

Τα ποσά αυτά του επιδόματος τέκνου θα δίδονται στο σύνολό τους σε οικογένειες με ετήσια εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ, μειωμένα στα 2/3 σε οικογένειες με εισοδήματα από 10.000 έως 20.000 ευρώ και μειωμένα στο 1/3 σε οικογένειες με εισοδήματα από 20.000 έως 30.000 ευρώ.

Κατάργηση των φοροαπαλλαγών για όλα τα φυσικά πρόσωπα, όπως δαπάνες για τόκους στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας, ενοίκια, δίδακτρα φροντιστηρίων, δωρεές, χορηγίες, ιατρικά έξοδα, ασφάλιστρα ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διατροφή λόγω διαζυγίου και ασφάλιστρα. Μέχρι και φέτος εξέπιπταν κατά 10% από το φόρο.

Κατάργηση των πρόσθετων μειώσεων φόρου εισοδήματος για τους μισθωτούς που εργάζονται σε παραμεθόριες περιοχές. Συγκεκριμένα, θα καταργηθεί η πρόσθετη μείωση φόρου των 60 ευρώ για κάθε τέκνο, η οποία προβλέπεται για κάθε μισθωτό φορολογούμενο που αποκτά εισόδημα και προσφέρει υπηρεσίες ή κατοικεί για τουλάχιστον 9 μήνες το χρόνο σε παραμεθόριες περιοχές.

Μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης μέχρι και 37% στις κατοικίες και μέχρι 44% στα Ι.Χ. αυτοκίνητα, ενώ προτείνεται η μείωση 25% για τα σκάφη ανοικτού τύπου ταχύπλοα και μη.

Διαβάστε ποια είναι τα νέα επιδόματα ανεργίας και τέκνων.