Φορολογική δήλωση: ποια 7 βασικά δικαιολογητικά χρειάζονται

Ποια είναι τα 7 βασικά δικαιολογητικά που χρειάζετε να έχουν οι φορολογούμενη εκτός από τις αποδείξεις για να υποβάλουν φορολογική δήλωση 2012;

Σειρά από βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, υπεύθυνες δηλώσεις και άλλα δικαιολογητικά έγγραφα υποχρεούνται να καταθέσουν φέτος στην εφορία όσοι θα υποβάλουν έντυπα τη φορολογική δήλωσή τους, ενώ όσοι την υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω του taxisnet, θα πρέπει να αποθηκεύσουν αυτό το «χαρτοβασίλειο» που θα τους χρειαστεί σε περίπτωση που κληθούν για έλεγχο από την εφορία.

Έντυπη φορολογική δήλωση 2012 μπορούν να υποβάλουν οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί που είχαν πέρυσι εισόδημα αποκλειστικά από μισθωτές υπηρεσίες και εφόσον το εισόδημα αυτό δεν ξεπέρασε τα 12.000 ευρώ.

Το καινούργιο στοιχείο των φορολογικών δηλώσεων 2012 είναι ότι οι φορολογούμενοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση να στείλουν στην εφορία σε κλειστό φάκελο τις εκατοντάδες αποδείξεις λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών που μάζεψαν το 2011. Όμως θα πρέπει να τις φυλάξουν στο σπίτι τους και σε περίπτωση που τους ζητηθεί να τις προσκομίσουν για έλεγχο στην εφορία.

Μαζί με τις αποδείξεις θα πρέπει να φυλάξουν στο σπίτι τους και όλα εκείνα τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για το φορολογούμενο για να δικαιολογήσει τα ποσά που αναγράφονται στη φορολογική του δήλωση (έσοδα και δαπάνες) αλλά και για να κατοχυρώσει δικαιώματα των «ψαλιδισμένων» του φοροαπαλλαγών.

Τα 7 βασικά δικαιολογητικά που πρέπει να συγκεντρώσουν οι φορολογούμενοι, πέρα από τις αποδείξεις, έχουν ως εξής:

1. Για την απόδειξη της καταβολής των τόκων στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας απαιτείται σχετική βεβαίωση της τράπεζας ή άλλου πιστωτικού οργανισμού, από την οποία να προκύπτει ότι πρόκειται για στεγαστικό δάνειο για απόκτηση (αγορά ή ανέγερση ή αποπεράτωση) κατοικίας, κατά πλήρη κυριότητα.

Στην ίδια βεβαίωση θα πρέπει να αναγράφονται η επιφάνεια της κατοικίας, ότι έχει εγγραφεί υποθήκη ή προσημείωση σε ακίνητο του φορολογουμένου ή του άλλου συζύγου ή των τέκνων τους που τους βαρύνουν, το ποσό των δεδουλευμένων συμβατικών τόκων (ληξιπρόθεσμων και απαιτητών) που όφειλε αυτός και κατέβαλε, η ημερομηνία σύναψης του δανείου και το ύψος αυτού.

Εάν δεν αναγράφεται στη βεβαίωση αυτή σε ποιον ανήκει το ακίνητο στο οποίο έχει εγγραφεί η υποθήκη ή η προσημείωση, πρέπει να επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία να βεβαιώνεται ότι το ακίνητο ανήκει στο φορολογούμενο ή στη σύζυγο ή στα τέκνα που τους βαρύνουν και ο αριθμός εγγραφής στο βιβλίο μεταγραφών του οικείου υποθηκοφυλακείου.

2. Για την απόδειξη της δαπάνης δικηγόρου απαιτείται απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το ποσό της αμοιβής και το είδος της νομικής υπηρεσίας που παρασχέθηκε.

Αν δεν αναγράφεται στην απόδειξη παροχής υπηρεσιών επακριβώς το είδος της υπηρεσίας που παρασχέθηκε, υποβάλλεται από το φορολογούμενο υπεύθυνη δήλωση ότι οι υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από το δικηγόρο δεν αφορούν παράστασή του κατά τη σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων ούτε υπηρεσίες για δίκες μισθωτικών διαφορών ή διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ΄ ορόφους.

3. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην έκπτωση νοσηλίων. Στη βεβαίωση που χορηγεί ο εργοδότης ή το ασφαλιστικό ταμείο ή η ασφαλιστική επιχείρηση για την απόδειξη του υπόλοιπου ποσού των δαπανών ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης που δεν κάλυψαν αυτοί και με το οποίο επιβαρύνθηκε ο φορολογούμενος, πρέπει να αναγράφεται σε χωριστή ένδειξη το συνολικό ποσό της δαπάνης ιατρικής περίθαλψης, το ποσό που δεν καλύφθηκε και το υπόλοιπο ποσό αυτής και σε χωριστή ένδειξη τα αντίστοιχα ποσά της δαπάνης νοσοκομειακής περίθαλψης. Επίσης, πρέπει να υποβάλλονται φωτοαντίγραφα των αποδείξεων.

4. Εκκαθαριστικό των αποδοχών με ΑΦΜ του ή των εργοδοτών. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε1), όταν συμπληρώνονται εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες πρέπει να καταχωρούνται οι ΑΦΜ εργοδοτών-ασφαλιστικών φορέων με τα αντίστοιχα ποσά, βάσει των βεβαιώσεων αποδοχών. Σε περίπτωση που ο εργοδότης είναι το Δημόσιο και δεν είναι γνωστός ο ΑΦΜ πρέπει να καταχωρίζεται η επωνυμία του.

5. Όταν η φορολογική δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων υποβάλλεται ηλεκτρονικά, η συμπλήρωση ή μεταβολή του δήμου όπου είναι εγγεγραμμένος ο φορολογούμενος προϋποθέτει την επιλογή του νομού και εν συνεχεία του δήμου. ‘Αρα θα πρέπει να υπάρχουν και να είναι διαθέσιμα τα δικαιολογητικά για την αλλαγή δήμου.

6. Στην περίπτωση που κάποια δικαιολογητικά έχουν ήδη υποβληθεί με δηλώσεις προηγουμένων ετών στην ίδια εφορία και δεν έχει επέλθει κάποια μεταβολή στα στοιχεία, δεν χρειάζεται να υποβληθούν και πάλι. Αρκεί η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία θα αναγράφεται πότε έχει υποβληθεί το συγκεκριμένο δικαιολογητικό, με την προϋπόθεση ότι το συγκεκριμένο δικαιολογητικό ισχύει ακόμα.

7. Για όσους υποβάλλουν πρώτη φορά φορολογική δήλωση εισοδήματος, η επιστροφή του φόρου γίνεται από άτοκο μεταβατικό λογαριασμό με βάση τον ΑΦΜ. Ο τραπεζικός λογαριασμός που θα δηλώνεται από τον φορολογούμενο στο έντυπο της φορολογικής δήλωσης θα πιστώνεται μόνο μία φορά.

Διαβάστε μέχρι πότε είναι η παράταση υποβολής της φορολογικής δήλωσης 2012.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

34 Σχόλια

 1. Μήπως χρειάζεστε μια ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΑΝΕΙΟΥ ??? ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΑΝΕΙΟΥ είναι διαθέσιμο τώρα μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες, ο οφειλέτης λαμβάνει δάνειο ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΣΕ 24 ΩΡΕΣ, επαφή, έτσι ώστε αν είστε στην ανάγκη από επείγουσα δανείου. μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]

 2. προσφορά χρηματοδότησης

  Γεια σας
  Χρειάζονται χρηματοδότηση για το σπίτι σας, για την επιχείρησή σας, για αγορά αυτοκινήτου, αγοράστε μοτοσικλέτα, για να δημιουργήσετε τη δική σας επιχείρηση, για τις προσωπικές σας ανάγκες; κάνετε περισσότερες έγνοιες. Εμείς χορηγεί προσωπικά δάνεια που κυμαίνονται από € 5.000 έως € 5.000.000, με ονομαστικό επιτόκιο 4% ανεξαρτήτως ποσού. Παρακαλώ πείτε μας τις εφαρμογές του δανείου σας το ακριβές ποσό που επιθυμείτε και την ημερομηνία. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για την προσωπική σας δάνεια: [email protected]

 3. Δεν Μπορείτε Οικονομικά κάτω; Πιάσε αυτή τη φορά ζωής προσφορά χρηματικού δανείου και να δώσει στην επιχείρησή σας, την εκπαίδευση, τα σπίτια και την κατασκευή ανελκυστήρα. $ 5,000.00 έως $ 50.000.000,00, με ανώτατο όριο των 30 ετών σε 3%. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ EMAIL: [email protected] .

 4. Είστε στο χρέος? χρειάζεστε μια οικονομική βοήθεια ? Δίνουμε έξω τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά δάνεια, η υπηρεσία μας είναι γρήγορη και αξιόπιστη. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας τώρα μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας: [email protected]

  Mr Ryan Papadakis

 5. Είστε στο χρέος; χρειάζεστε μια οικονομική βοήθεια; Δίνουμε έξω τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά δάνεια, η υπηρεσία μας είναι γρήγορη και αξιόπιστη. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας τώρα μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας: [email protected]

 6. Είμαστε εγγεγραμμένοι και πιστοποιημένο δανειστή δανείου, δίνουμε από τα δάνεια προς τον πελάτη, η υπηρεσία μας είναι εύκολη και γρήγορη, για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας τώρα. ευχαριστίες

  Ο κ Ryan Παπαδάκης
  [email protected]

 7. προσφορά χρηματοδότησης

  καλημέρα
  Χρειάζονται χρηματοδότηση για το σπίτι σας, για την επιχείρησή σας, για αγορά αυτοκινήτου, αγοράστε μοτοσικλέτα, για να δημιουργήσετε τη δική σας επιχείρηση, για τις προσωπικές σας ανάγκες; κάνετε περισσότερες έγνοιες. Εμείς χορηγεί προσωπικά δάνεια που κυμαίνονται από 5.000 € έως 50.000.000 € , με ονομαστικό επιτόκιο 4% ανεξαρτήτως ποσού. Παρακαλώ πείτε μας τις εφαρμογές του δανείου σας το ακριβές ποσό που επιθυμείτε και την ημερομηνία. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για την προσωπική σας δάνεια: [email protected]

 8. Είσαι απεγνωσμένα ανάγκη από ένα δάνειο; Έχετε να αρνηθεί ένα δάνειο από την τράπεζά σας ή οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα; Μήπως χρειάζεστε οικονομική βοήθεια;
  Στο πρόγραμμα δανείου μου, τα επιτόκια είναι χαμηλά, αλλά σε σύντομο χρονικό διάστημα αποπληρωμής. Οι τόκοι που απαιτείται για το δάνειο είναι 3% για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 30 ετών, αλλά μπορεί να είναι μικρότερη.
  • Ελάχιστο ποσό δανείου: $ 2,000.00
  • Μέγιστο ποσό δανείου: $ 100.000.000,00
  Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να πάρετε: –
  * Hard Δάνεια Χρήματα
  * Επιχειρηματικό Δάνειο
  * Ενοποίηση χρέους Δάνειο
  * Προσωπικό Δάνειο
  * Δάνειο της επέκτασης της επιχείρησης
  * Φοιτητικό Δάνειο
  * Αγροτικής Ανάπτυξης Δάνειο
  … Και πολλά άλλα
  Email: ([email protected])

 9. προσφορά χρηματοδότησης

  Γεια σας κύριε και κυρία,
  Δάνειο προσφορά σε προσιτές επιτόκια θέσει τις ανάγκες σας. Έχετε ήδη απορριφθεί από πολλές τράπεζες; Μήπως χρειάζεται χρηματοδότηση για να παγιώσει το χρέος σας; Έχετε κάποια σχέδια; Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε να βρεθεί επιτέλους μια λύση Χρειάζεστε χρηματοδότηση για να βοηθήσει την επιχείρησή σας να επανέλθει σε τροχιά; Έτσι, μου προσφέρει δάνεια σε πελάτες που ενδιαφέρονται (€ 500 και € 8.000.000) χαμηλά επιτόκια (1,5% έως 3,5%).
  Mail: [email protected]

 10. Είστε ενδιαφέρονται να εξασφαλίσουν ένα δάνειο; Μήπως χρειάζεστε ένα δάνειο για
  των επιχειρήσεων, να εκτελέσει ένα έργο, να αγοράσει ένα ιδιότητες, Παιδείας, ή να πληρώσουν
  για διαμέρισμα. jose Dennison είναι ένα οικονομικό
  οργανισμό που μπορεί να σας βοηθήσει να ολοκληρώσει το όνειρό σας με λιγότερο
  προσπάθεια. Χαμηλό επιτόκιο @ 2%. Όποια και αν είναι η πιστωτική σας! Μπορείτε ακόμα
  ισχύουν. Είστε ενδιαφέρονται να εξασφαλίσουν ένα δάνειο; Μήπως χρειάζεστε ένα δάνειο για
  των επιχειρήσεων, να εκτελέσει ένα έργο, να αγοράσει ένα ιδιότητες, Παιδείας, ή να πληρώσουν
  για διαμέρισμα. ΒΑΣΙΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ online υπηρεσία είναι μια χρηματοοικονομική
  οργανισμό που μπορεί να σας βοηθήσει να ολοκληρώσει το όνειρό σας με λιγότερο
  προσπάθεια. Χαμηλό επιτόκιο @ 2%. Όποια και αν είναι η πιστωτική σας! Μπορείτε ακόμα
  ισχύουν. e-mail? [email protected]

 11. Εφαρμόστε για ένα δάνειο τώρα να πάρει τη χρηματοδότηση εντός των επόμενων 5 εργάσιμων ημερών. Προσφέρουμε τα δάνεια από € 5.000 έως € 10.000.000, με επιτόκιο 4%. Είμαστε σε καταγεγραμμένη και εγκεκριμένη εταιρεία. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να πάρει το δάνειο που ζητάτε ([email protected]).

  Με εκτίμηση,
  Zydrunas Jasinskas.

 12. χαιρετίσματα
  Το όνομά μου είναι ADRIANA TANGUILA.
  Ακριβώς για να μοιραστούν αυτή τη στιγμή απόλαυσης μαζί σας.
  Μόλις έλαβα ένα δάνειο ύψους € 60.000 σε μεγάλο επιχειρηματία.
  Με τον είχα απόλυτη ικανοποίηση.
  Επί του παρόντος, είμαι η πιο ευτυχισμένη γυναίκα στη γη.
  Και αυτό, χάρη σε έναν άνθρωπο.
  Είναι ο Θεός που την έφερε στο δρόμο μου.
  Και έρχομαι να μοιραστώ αυτή τη μαρτυρία μαζί σας.
  Το όνομά του είναι CHARLY KERKIR.
  Αυτό είναι ένας άνθρωπος που πάντα respète δεσμεύσεις.
  Αυτό είναι ένας άνθρωπος του λόγου του.
  Είναι μοναδική.
  Αν είστε στην ανάγκη να δανειστούν χρήματα,
  Σας ζητώ να επικοινωνήσετε μαζί τους.
  Είναι ένας άνθρωπος πολύ αποτελεσματική σε έτοιμη με αξιόπιστα έγγραφα.
  Εγώ απλά κάνω μια πληρωμή πριν από την απόκτηση πιστωτικής μου.
  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτόν τον άνθρωπο,
  Επικοινωνήστε μαζί μου μέσω e-mail στη διεύθυνση: [email protected]
  Ή επικοινωνήστε με το δανειστή: [email protected]
  Σ’ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ

 13. Σας ενδιαφέρει η εξασφάλιση ενός δανείου; Μήπως χρειάζεστε ένα δάνειο για
  των επιχειρήσεων, να εκτελέσει ένα έργο, να αγοράσει ένα ιδιότητες, Παιδείας, ή να πληρώσουν
  Για διαμέρισμα. jose Dennison είναι μια οικονομική
  οργάνωση που μπορεί να σας βοηθήσει να ολοκληρώσει το όνειρό σας με λιγότερα
  προσπάθεια. Χαμηλό επιτόκιο @ 2%. Όποια και αν είναι η πιστωτική σας! Μπορείτε ακόμα
  ισχύουν. Σας ενδιαφέρει η εξασφάλιση ενός δανείου; Μήπως χρειάζεστε ένα δάνειο για
  των επιχειρήσεων, να εκτελέσει ένα έργο, να αγοράσει ένα ιδιότητες, Παιδείας, ή να πληρώσουν
  Για διαμέρισμα. Προσόντων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ online υπηρεσία είναι μια οικονομική
  οργάνωση που μπορεί να σας βοηθήσει να ολοκληρώσει το όνειρό σας με λιγότερα
  προσπάθεια. Χαμηλό επιτόκιο @ 2%. Όποια και αν είναι η πιστωτική σας! Μπορείτε ακόμα
  ισχύουν. e-mail: [email protected]

 14. Σας ενδιαφέρει η εξασφάλιση ενός δανείου; Μήπως χρειάζεστε ένα δάνειο για
  των επιχειρήσεων, να εκτελέσει ένα έργο, να αγοράσει ένα ιδιότητες, Παιδείας, ή να πληρώσουν
  Για διαμέρισμα. Michael Scot είναι μια οικονομική
  οργάνωση που μπορεί να σας βοηθήσει να ολοκληρώσει το όνειρό σας με λιγότερα
  προσπάθεια. Χαμηλό επιτόκιο @ 2%. Όποια και αν είναι η πιστωτική σας! Μπορείτε ακόμα
  ισχύουν. Σας ενδιαφέρει η εξασφάλιση ενός δανείου; Μήπως χρειάζεστε ένα δάνειο για
  των επιχειρήσεων, να εκτελέσει ένα έργο, να αγοράσει ένα ιδιότητες, Παιδείας, ή να πληρώσουν
  Για διαμέρισμα. Προσόντων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ online υπηρεσία είναι μια οικονομική
  οργάνωση που μπορεί να σας βοηθήσει να ολοκληρώσει το όνειρό σας με λιγότερα
  προσπάθεια. Χαμηλό επιτόκιο @ 2%. Όποια και αν είναι η πιστωτική σας! Μπορείτε ακόμα
  ισχύουν. e-mail: [email protected]

 15. Γεια σας κ & Mrs.
  Είμαι ένας έμπορος άσκηση που ζουν στη Γαλλία, σε πολλούς τομείς δραστηριοτήτων και μετά από τις οικονομικές δυσκολίες που υφίστανται πολλοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, αποφάσισα, μαζί με τους δικηγόρους μου και ο δικηγόρος μου να χορηγήσει δανεισμού μεταξύ των ατόμων και όλων ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Έτσι, για τις ανάγκες σας δάνεια μεταξύ ιδιωτών να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές δυσκολίες, ή να ενισχύσει τις δραστηριότητές σας ή για την υλοποίηση ενός έργου, για να σπάσει επιτέλους το αδιέξοδο που προκλήθηκε από τις τράπεζες με την απόρριψη της αίτησης πιστώσεων αρχεία σας Είμαι σε θέση να κάνουν τα δάνεια που κυμαίνονται από 5.000 € έως 500.000 € με επιτόκιο 4% για το ποσό που χρειάζεστε και τους όρους αποπληρωμής που κάνουν τη ζωή σας πιο εύκολη.
  Είστε κολλημένοι, απαγορεύεται η τράπεζα και δεν έχετε το όφελος των τραπεζών ή έχετε καλύτερα ένα έργο και χρειάζεται χρηματοδότηση, κακή πιστωτική ή χρειάζονται χρήματα για να πληρώσει τους λογαριασμούς, τα χρήματα για να επενδύσουν στις επιχειρήσεις. Έτσι, αν χρειάζεστε δάνειο παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους μας. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail:[email protected]

 16. Προσφέρουμε δάνεια με χαμηλό επιτόκιο 2%, αυτό είναι να βοηθήσει τα άτομα και τις εταιρείες επιτύχει τους οικονομικούς στόχους.

  * Προσωπικό Δάνειο (Secured / ανασφάλιστων)

  * Επιχειρηματικό Δάνειο (Secured / ανασφάλιστων)

  * Δάνειο σταθεροποίησης χρέους

  * Βελτίωση Σπίτι / Επιχείρηση σας

  Εάν είστε στο χρέος και χρειάζεστε ένα δάνειο Απλά ενημερώστε μας, Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα μέσω e-mail στη διεύθυνση: [email protected]

  Χαιρετισμοί

  Διευθυντής Διαφήμισης

  Sterling Fin. Ομάδα (SFG)

 17. Αγαπητέ κύριε / κυρία

  ΔΑΝΕΙΟ όσο το δυνατόν γρηγορότερα μέσα σε 2 ημέρες. Dennison Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Micro Plc εμπορικά και προσωπικά, X-mas Δάνειο, Στεγαστικό Δάνειο σε 2% επιτόκιο rate.Interested Πρόσωπα θα πρέπει να επικοινωνήσουν Δάνειο Σύμβουλος μέσω e-mail με τις παρακάτω πληροφορίες:

  ΟΝΟΜΑ: ….. Επώνυμο: …… ΧΩΡΑ: ……. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ….. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: …… ΗΛΙΚΙΑ: …… ……. Φύλο: …… ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: …… ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ: …… μηνιαίο εισόδημα …… Διάρκεια Δανείου: ….. .Officer Όνομα: Δάνειο Επενδύσεων προσφορά Email: [email protected]

  Ευχαριστώ και ο Θεός ευλογεί

  Χαιρετισμοί,

  ο κ Χοσέ

 18. Αγαπητέ κύριε / κυρία

  ΔΑΝΕΙΟ όσο το δυνατόν γρηγορότερα μέσα σε 2 ημέρες. Dennison Micro οικονομική Fund Plc εμπορικά και προσωπικά, X-mas Δανείου, Στεγαστικό Δάνειο σε% επιτόκιο 2 rate.Interested Άτομα πρέπει να επικοινωνήσετε με υπάλληλο δανείου μέσω e-mail με τις παρακάτω πληροφορίες:

  ΟΝΟΜΑ: ….. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: …… ΧΩΡΑ: ……. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ….. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: …… ΗΛΙΚΙΑ: …… ……. SEX: …… ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: …… ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ: …… μηνιαίο εισόδημα …… Διάρκεια δανείου: ….. .Officer Όνομα: Δάνειο Επενδύσεων προσφορά Email: [email protected]

  Ευχαριστώ και ο Θεός ευλογεί

  Χαιρετισμούς,

  ο κ Jose

 19. ΠΡΟΣΙΤΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ;
  @ RAMJAN δάνειο χρηματοδότησης ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Προσφέρουμε προσιτές δάνειο σε 2%
  επιτόκιο διαθέσιμα για τις τοπικές και διεθνείς δανειολήπτες.
  Είμαστε πιστοποιημένοι, αξιόπιστη, αξιόπιστη, αποτελεσματική, γρήγορη,
  δυναμική και συνεργάζονται χρηματοδότης για την ακίνητη περιουσία και κάθε
  το είδος της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, προσφέρουμε τα ακόλουθα: – *
  Προσωπικό Δάνειο * Φοιτητικό Δάνειο * Επιχειρηματικό Δάνειο * Ενοποίηση
  Δάνειο * Συνδυασμός Δάνειο * * Αρχική Βελτίωση Δάνειο * Δάνειο Αυτοκινήτου
  * E.t.c Δάνειο Κατασκευή
  Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα αίτησης για περαιτέρω πληροφορίες.
  Πλήρες όνομα:___________
  Φύλο:________
  Ηλικία:______
  Χώρα:__________
  Διεύθυνση:___________
  Τηλέφωνο No: __________
  Κράτος: ________
  Ποσο δανειου: ____________
  Διάρκεια Δανείου: ________
  Μηνιαίο εισόδημα:_________
  Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:______________
  Άμεση Όλες οι αιτήσεις για την εταιρεία
  Email: ramjan [email protected]
  Χαιρετισμούς,
  Ramjan Dhuniya

 20. Αγαπητοί Seekers δανείου,
  AT Ramzan δάνειο χρηματοδότησης υπηρεσίες! Προσφέρουμε τα δάνεια προς Ατομική
  & Εταιρείες που έχουν ανάγκη από οικονομική βοήθεια (δάνειο) σε 2%
  επιτόκιο για τη διάρκεια του 1 έως 20 ετών. Μήπως χρειάζεστε ένα
  δάνειο χωρίς το άγχος ή η καθυστέρηση; Έχετε γυρίσει κάτω από
  τοπικό σας τράπεζες; Προσφέρουμε Διεθνές & Τοπική δάνεια προς
  ενδιαφερόμενους πελάτες για το ποσό των $ 5.000 δολάρια για να
  $ 100 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ή (EUR, GBP, KWD, SGD MYR), ισχύουν μαζί μας
  και να πάρει το δάνειό σας εγκριθεί χωρίς άγχος: ενδιαφερόμενος
  θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail: [email protected]

 21. Αυτό είναι να ενημερώσει το ευρύ κοινό που μας δίνουν δάνεια για μια φθηνή και προσιτή επιτόκιο 4% και για χρονικό διάστημα από 1 έως 50 ετών, και το δάνειο μπορεί να είναι σε ευρώ, δολάρια ή λίρες ανάλογα με την επιλογή του δανειολήπτη. Για περισσότερες πληροφορίες e-mail: (Zydrunas [email protected]).

  Χαιρετισμούς.

  Zydrunas Jasinskas.

 22. Αν ψάχνετε για επείγοντα δάνεια, τόσο προσωπικά δάνεια και επιχειρηματικά δάνεια τότε μη διστάσετε να μας στείλετε email στο [email protected] Ή [email protected]
  Ανυπομονούμε να ακούσουμε από εσάς.
  Με φιλικούς χαιρετισμούς,
  Ο κ Federigo Ottaviano

 23. ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ WESTLAND ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. Προσφέρουμε ιδιωτικά, εμπορικά και προσωπικά δάνεια με πολύ ελάχιστο ετήσια επιτόκια τόσο χαμηλά όσο το 3%, Είμαστε νόμιμο δανειστή εγκριθεί από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών. Μήπως χρειάζεστε ένα γρήγορο δάνειο; Στη συνέχεια, επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα μέσω e-mail: [email protected]

  Email: [email protected]

  ΑΊΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΆΝΕΙΟ

 24. Έχω ένα αρκετά υψηλό κεφάλαιο για να καλύψουν τις ανάγκες τους
  δανείζουν Lease. Έχω προσφέρει δάνεια σε ένα πολύ ελκυστικό επιτόκιο 2% με
  περίοδο αποπληρωμής από 1-20 ετών. Διαδικασία μου είναι πολύ
  γρήγορη και αξιόπιστη.
  Ανάγκες για δανεισμό χρημάτων μεταξύ ιδιωτών να αντιμετωπίσουν
  οικονομικές δυσκολίες, δεν εξετάσουμε πιο π.μ. εδώ
  να σας γνωρίσουμε αμέσως.
  Αυτοί είναι τομείς στους οποίους θα μπορούσε να σας βοηθήσει:
  – Οικονομικές Δάνειο
  – Στεγαστικό Δάνειο
  – Επενδύσεις Δάνειο
  – Auto Δάνειο
  – Σταθεροποίηση χρέους
  – Εξαγορά της πίστωσης
  – Προσωπικό δάνειο
  Έτοιμο σπουδαστών και των ανέργων
  Αυτά τα δάνεια είναι καλά ασφαλισμένα για μέγιστη ασφάλεια.
  Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου απευθείας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μου: [email protected],..

 25. Καλώς ήρθατε στο Robert Niemoeller δάνειο Επενδυτικών Υπηρεσιών, προσφέρουμε δάνειο ύψους 2% στους πελάτες inneed οποιουδήποτε είδους δανείου, είτε πρόκειται για προσωπικό δάνειο, επιχειρηματικό δάνειο, φοιτητής δανείου κλπ, Αν ενδιαφέρεστε για ένα δάνειο, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες … επικοινωνήστε μαζί μας στο: [email protected]

 26. Ψάχνετε για μια επείγουσα δάνειο;

  Μπορεί να αρνηθεί ένα δάνειο από την τράπεζά σας ή οποιαδήποτε χρηματοοικονομική εταιρεία;
  Μήπως θα πρέπει να έχετε οικονομική βοήθεια; Μήπως χρειάζεστε ένα δάνειο για να πληρώσει τους λογαριασμούς ή να αγοράσει ένα σπίτι, ή την εδραίωση του χρέους και να είναι χρέος ελεύθερο; Θέλετε να έχετε τη δική σας επιχείρηση και χρειάζεστε οικονομική βοήθεια Credit; Επικοινωνήστε μαζί μας για γρήγορη αξιόπιστη δανείου σας σε ένα χαμηλό επιτόκιο 3%. Είμαστε έτοιμοι να σας βοηθήσουν, είτε για επαγγελματικούς λόγους ή προσωπικά δάνεια, προσιτό σχέδιο αποπληρωμής. Επικοινωνία Email: [email protected]

 27. ΠΡΟΣΙΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ δάνειο χωρίς εκ των προτέρων ΤΕΛΗ

  Χαίρετε,

  Ποιες είναι οι οικονομικές ανάγκες σας;
  Δίνουμε έξω τα δάνεια από ένα ελάχιστο $ 2,000.00 με ανώτατο όριο τα $ 100.000.000,00 με άνετα διάρκεια που κυμαίνεται από 1 έως 30 έτη σε μια πολύ μειωμένο επιτόκιο 3%.

  Μήπως χρειάζεστε ένα επιχειρησιακό δάνειο;
  Μήπως χρειάζεστε ένα προσωπικό δάνειο;
  Θέλετε να αγοράσετε ένα αυτοκίνητο;
  Θέλετε να αναχρηματοδοτήσει;
  Μήπως χρειάζεστε ένα δάνειο υποθήκη;

  Μήπως χρειάζεστε ένα τεράστιο κεφάλαιο για να ξεκινήσει επιχειρηματική πρόταση ή την επέκταση σας; Έχετε χάσει την ελπίδα και νομίζετε ότι δεν υπάρχει διέξοδος, και οικονομικά βάρη σας εξακολουθεί να υφίσταται;
  Παρακαλώ μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για πιθανή επιχειρηματική συνεργασία

  Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: [email protected]

 28. ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ πήρε πραγματικό δάνειο μου και γνήσια δανείου CALL NOW QUEENETH ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Είμαι πολύ χαρούμενος ΣΗΜΕΡΑ Ο Θεός να ευλογεί QUEENETH ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΑΝΕΙΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ αίτηση τώρα. Χαίρετε, Το όνομά μου είναι η κα SPENCER ΘΩΜΑΣ, είμαι από την Καλιφόρνια, ΗΠΑ, είμαι παντρεμένος, έχω ψάξει για μια εταιρεία των γνήσιων δανείων κατά τους τελευταίους 3 μήνες το μόνο που έχω πολλές απάτες που με έκανε να τους εμπιστεύονται και τέλος μέρα, πήραν τα χρήματά μου χωρίς να δίνει τίποτα σε αντάλλαγμα, όλα η ελπίδα μου χάθηκε, σύγχυση και απογοητευμένοι αυτό, φαίνεται ότι είναι πολύ δύσκολο να ταΐσει την οικογένειά μου, εγώ ποτέ δεν ήθελε να έχει τίποτα να κάνει με τις εταιρείες δάνειο στο διαδίκτυο, έτσι πήγα να δανειστεί χρήματα από μια φίλος, του είπα όλα όσα συνέβησαν και μου είπε ότι μπορεί να βοηθήσει, ώστε ξέρει ότι μια εταιρεία δάνειο που μπορεί να με βοηθήσει με οποιοδήποτε ποσό του δανείου χρειάζονται για μένα με πολύ χαμηλό επιτόκιο 2%, η οποία έλαβε μόλις ένα δάνειο από αυτούς, μου κατευθύνονται για το πώς να υποβάλουν αίτηση για το δάνειο, το οποίο έκανε όπως μου είπε, εγώ τους εφαρμόζονται σε E-mail: ([email protected]) Δεν σκέφτηκα ποτέ, αλλά εγώ προσπάθησα και μου μεγαλύτερη έκπληξη πήρα το δάνειο μέσα σε 24 ώρες, εγώ δεν μπορούσα να το πιστέψω, Είμαι ευτυχισμένη και πλούσια πάλι και ευχαριστώ τον Θεό ότι το δάνειο εξακολουθούν να υπάρχουν εταιρείες όπως αυτό σε αυτό το απάτες παντού, Παρακαλούμε, εγώ θα σε συμβούλευα όλους εκεί έξω που έχουν ανάγκη από δάνειο για να πάει στο ([email protected]) που ποτέ δεν αποτυγχάνουν, και η ζωή σας θα αλλάξει η δική μου. QUEENETH εταιρεία δανεισμού επικοινωνήσετε γρήγορα σήμερα και να πάρει το δάνειό σας από αυτούς, Ο Θεός να ευλογεί δάνειο queeneth εταιρεία για την προσφορά genuin δάνειοxxxxxxxxxxx

 29. Είμαι ο κ Rod Williams, ένα νόμιμο και ένα αξιόπιστο δανειστή χρήματα. Εμείς

  είναι από ROD WILLIAMS ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Εμείς δανείζει κεφάλαια με

  τα άτομα που έχουν ανάγκη από οικονομική βοήθεια με την κακή πίστωση ή σε

  ανάγκη από χρήματα για να πληρώσει τους λογαριασμούς ή να επενδύσουν στις επιχειρήσεις.

  Έχετε ψάξει για το δάνειο; δεν έχετε να ανησυχείτε γιατί είστε

  στο σωστό μέρος Προσφέρουμε

  Δάνειο που κυμαίνονται από 5.000 εκατομμύρια σε 20.000.000 εκατ χαμηλό επιτόκιο

  ποσοστό 3%.

  Αν είστε στην ανάγκη ενός δανείου παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email:

  [email protected]

  Ευγενικά να σας ενημερώσουμε ότι είμαστε αξιόπιστοι και ικανοί να προσφέρουν δάνειο

  ποσό. Πλήρης / συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα Αίτησης, έτσι ώστε να μπορούν να ξεκινήσουν τη

  διαδικασία δανείου.

  1: Όνομα (τα): ………………..

  2: Χώρα: ……………….

  3: Κράτος: ……………….. Διεύθυνση κατοικίας: …………….

  4: Ηλικία: ………………………

  5: Μηνιαίο Εισόδημα: ………………………….

  6: Ύψος: …………………………

  7: Διάρκεια Δανείου: ……………………….

  8: Ποσό που απαιτείται: ……………..

  9: Τηλέφωνο: ………………..

  10: Επάγγελμα: ………………………

  11: Τέλος, ένα σαρωμένο αντίγραφο είτε της

  Μετά από αυτή θα πρέπει να αποστέλλονται μαζί απάντησή σας:

  * Διεθνές Διαβατήριο

  * Αδεια οδήγησης

  ROD WILLIAMS ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  Ψάξτε για έναν καλύτερο τρόπο για την οικονομική ελευθερία! …

  Ευχαριστώ

 30. Μήπως χρειάζεστε ένα δάνειο για οποιοδήποτε λόγο; επικοινωνήστε μαζί μας τώρα με
  προσιτή προσφορά δανείου με επιτόκιο 3%, με ένα ελάχιστο $ 1.000 και μέγιστη
  από $ 50,000,000,00 και αν σας ενδιαφέρει, παρακαλώ μην διστάσετε να
  επικοινωνήστε μαζί μας στο:

  [email protected]

  συμπληρώστε και στείλτε μας τις παρακάτω πληροφορίες ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε δανειακή συναλλαγή.

  Το όνομα σου:
  Διεύθυνση:
  Χώρα:
  φύλο:
  ηλικία:
  Ποσο δανειου:
  διάρκεια:
  Μηνιαίο εισόδημα:
  Τηλεφωνικό νούμερο:
  Σκοπός του δανείου:

  [email protected]

  Σας ευχαριστώ, ευχές, και αναμένουμε άμεση απάντηση σας.

  Ο κ William Smith

 31. προσφέρουμε 2% νόμιμο και πιστοποιημένο δανείου για επαγγελματικούς σκοπούς, για να αγοράσει το σπίτι, το αυτοκίνητο, τον εξοπλισμό και να πληρώσει τους λογαριασμούς επικοινωνήσετε [email protected]

 32. Αποκτήστε γρήγορη, νόμιμο δάνειο με χαμηλό επιτόκιο 2%, προσφέρουμε όλα τα είδη των δανείων,

  Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

  * Προσωπικά Δάνεια
  * Δάνεια σταθεροποίησης χρέους
  * Επιχειρηματικά Δάνεια
  * Δάνεια για την Εκπαίδευση
  * Δανείου
  [email protected]

 33. Hello.
  Are you in search of a legit loan lender, tired of being turned down by banks and mortgage,are you tired seeking Funds to finance your Business, or are you financially embarrassed that you cannot pay up your Debt and Bills, Do you think of getting a Financial Help ? while don’t you hurry now and Grab your Guaranteed and Unsecured Loan today at Dell Loan Company, we give out the best service ever to all our customer, and will are working towards and beyond our customers reach and expectation, as we Render out all kinds of Loans. to Loan seekers, Individuals, Cooperate Organization’s, Companies, and so on.We give LOANS at the range ?10,000.00 and ?10,000,000,000. 00, Pounds, Euros Max. with an interest rate of 1%.So do you need a loan today to finance your budget.

  I await your email today.
  E mail:([email protected])

 34. Χαίρετε,

  Το όνομά μου είναι η Alina Miu, τα Χανιά είναι από την Ελλάδα. Θέλω να ευχαριστήσω τη Viviane Martini Destro, η οποία μου βοήθησε να πάρω δάνειο. Τους τελευταίους τρεις μήνες, έψαχνα ένα δάνειο για την επίλυση των χρεών μου, ο καθένας που συναντήθηκα scammed και πήρε τα χρήματά μου μέχρι που γνώρισα τη Viviane Martini Destro. Κατάφερε να μου δώσει δάνειο 800.000 ευρώ. Μπορεί επίσης να σας βοηθήσει. βοήθησε άλλους συναδέλφους μου. Εάν χρειάζεστε οικονομική βοήθεια, επικοινωνήστε με την εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ([email protected]) Νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει. Επικοινωνήστε μαζί τους για βοήθεια, επειδή με βοήθησε. δεν ξέρει ότι το κάνω με τη διάδοση της καλοσύνης μου, αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε να το μοιραστώ με όλους για να απαλλαγούμε από τους απατεώνες, παρακαλώ προσέξτε τους μιμητές και επικοινωνήστε με τη σωστή δανειοδότρια εταιρεία. Παρακάτω είναι τα λόγια του για ενθάρρυνση για όσους αναζητούν ένα νόμιμο και τίμιο δάνειο

Comments are closed.

Κάνε Like στο Fimes.gr