Επίδομα τέκνων 2014: πώς να συμπληρώσετε το έντυπο Α21

Πώς θα πάρετε το επίδομα τέκνων για το 2014; Πώς να συμπληρώσετε το έντυπο Α21;

Τον Απρίλιο θα εισπράξουν περίπου 700.000 οικογένειες με ένα ή περισσότερα παιδιά το οικογενειακό επίδομα, το ύψος του οποίου φτάνει και στα 40 ευρώ τον μήνα για κάθε παιδί ανάλογα με το εισόδημα.

Τον Απρίλιο θα καταβληθεί το ποσό που αντιστοιχεί στο πρώτο τρίμηνο για το επίδομα τέκνων 2014.

Θα ακολουθήσει η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και τον Ιούλιο θα γίνει η καταβολή της 2ης δόσης του επιδόματος τέκνων 2014 εφόσον βεβαίως διαπιστωθεί μέσω των φορολογικών δηλώσεων ότι οι δικαιούχοι εξακολουθούν να πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια.

Αυτό που θα ισχύσει για το επίδομα τέκνων 2014 είναι:

1. Τον Απρίλιο, θα εισπράξουν το ποσό που αντιστοιχεί στο πρώτο τρίμηνο του 2014, όσοι πήραν επίδομα τέκνων και το 2013. Αν μετά την υποβολή των δηλώσεων αποδειχτεί ότι δεν δικαιούνται το ποσό επειδή αυξήθηκαν τα εισοδήματά τους μέσα στο 2013, τότε θα κληθούν να επιστρέψουν τα χρήματα.

2. Οι γονείς με παιδιά που δεν πήραν επίδομα το 2013 επειδή δεν πληρούσαν τα εισοδηματικά κριτήρια, θα περιμένουν μέχρι τον Ιούλιο προκειμένου να υποβάλλουν τη σχετική δήλωση Α21. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα καταβληθούν δύο δόσεις μαζεμένες τον Ιούλιο.

Υποβολή του Α21

Μετά την συμπλήρωση και την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ηλεκτρονικά μέσω του TAXISNET, πρέπει να συμπληρώσετε και να υποβάλλετε ηλεκτρονικά – πάλι μέσω του TAXISNET – ένα νέο μηχανογραφημένο έντυπο που φέρει τον κωδικό Α21 και έχει τη μορφή αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης.

Στο Α21 πρέπει να δηλωθούν τα εξής δεδομένα:

• Η ακριβής οικογενειακή κατάσταση, δηλαδή το εάν ο δικαιούχος είναι έγγαμος ή άγαμος ή σε διάσταση ή διαζευγμένος ή χήρος.

• Τα στοιχεία του υπόχρεου και της συζύγου (ονοματεπώνυμα των ιδίων και των γονέων τους, αριθμοί ταυτότητας, ΑΦΜ, αρμόδιες Δ.Ο.Υ., Α.Μ.Κ.Α., ημερομηνία και τόπος γέννησης, δήμος-νομός, αριθμός οικογενειακής μερίδας και διεύθυνση κατοικίας), τα οποία πρέπει να αναγραφούν σε 23 διαφορετικά πεδία για τον καθένα τους!

• Αν η διαμονή στην Ελλάδα είναι μόνιμη και από ποιο έτος, καθώς επίσης και ποια είναι η χώρα προέλευσης.

• Αν έχουν υποβληθεί τα 10 προηγούμενα χρόνια δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

• Αν τα παιδιά βρίσκονται στην Ελλάδα.

• Αν οι γονείς είναι χήροι ή διαζευγμένοι.

• Αν κάποιο από τα παιδιά προέρχεται από άλλο γάμο.• Αν έχουν όλα τα παιδιά την ελληνική υπηκοότητα (για αλλοδαπούς).

Επιπλέον, στο έντυπο Α21 θα πρέπει επίσης να επισημανθούν τα δικαιολογητικά που έχει συγκεντρώσει ο αιτών οικογενειάρχης.

Διαβάστε ποιες οι αλλαγές στο επίδομα τέκνων 2014.