Δώρο Πάσχα ΟΑΕΔ: ποιοι το δικαιούνται, πότε και πόσα παίρνουν

Ποιοι δικαιούνται το δώρο Πάσχα ΟΑΕΔ πότε πρόκειται να το πάρουν; Πόσα θα πάρουν οι δικαιούχοι του δώρου Πάσχα ΟΑΕΔ;

Εκτός από το δώρο Πάσχα 2014 που θα καταβληθεί στους εργαζόμενους, τη Μεγάλη Τετάρτη πρόκειται να λάβουν φέτος οι άνεργοι δικαιούχο του ΟΑΕΔ το δώρο του Πάσχα.

Δικαιούχοι του δώρου Πάσχα ΟΑΕΔ είναι όσοι άνεργοι έλαβαν ή λαμβάνουν τακτικό επίδομα ανεργίας από 1ης Ιανουαρίου εώς και 30 Απριλίου.

Το ποσό που θα λάβουν στο δώρο Πάσχα ΟΑΕΔ ανέρχεται στο μισό του μηνιαίου ποσού του επιδόματος ανεργίας, ενώ χορηγείται ολόκληρο μόνο όταν οι επιδοτούμενοι εφόσον έχουν επιδοτηθεί για όλο το χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου.

Ωστόσο αν οι επιδοτούμενοι του δώρου Πάσχα ΟΑΕΔ έχουν συμπληρώσει μικρότερη διάρκεια επιδότησης, δικαιούνται να λάβουν δώρο το οποίο θα ισούται με τρία ημερήσια επιδόματα ανεργίας για κάθε μήνα επιδότησης.

Δείτε πόσο είναι και σε ποιους καταβάλλεται το δώρο Πάσχα 2014.